Kwaliteitsvisitatie

Bereikbaarheid

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, neem dan contact op via kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl (Esther van ‘t Klooster (NVAB)).
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 030-2040630.

De organisatie, coördinatie en het beantwoorden van vragen verloopt dus niet via het secretariaat van de NVAVG.

 

Handige documenten

 

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de kwaliteitsvisitatie, neem dan contact op via kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl.

In verband met de herregistratie raden wij aan om je tijdig aan te melden, aangezien de capaciteit van de visitatoren beperkt is en er een maximum aantal deelnemers per jaar is.

 

Kostenwijziging met ingang van 1 februari 2023

De kosten voor degenen die zich met ingang van 1 februari 2023 aanmelden zijn € 1575 euro. Dit is vrijgesteld van btw.

 

Nieuwe visitatoren gezocht voor de kwaliteitsvisitatie

Als arts VG ben je continue bezig je dienstverlening en professioneel functioneren verder te ontwikkelen. Sinds 2016 ondersteunt de NVAVG daarbij met het visitatietraject. Visitatoren vervullen daarin – als beroepsgenoten – een vitale rol. Heb jij altijd al iets gehad met kwaliteitsontwikkeling en coaching? Wil je collega’s ondersteunen en stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun sterke en minder sterke punten?

Meld je dan aan als visitator!

Lees meer. 

 

Ontwikkelingen in 2020

Algemeen bericht voor arts VG-gevisiteerden over invoering JEP

Per 1 januari 2020 is het nieuwe Kaderbesluit van kracht geworden, waarin een nieuwe eis is opgenomen, te weten de jaarlijkse zelfevaluatie (artikel D.11.b). Bij de NVAVG is deze eis vertaald naar een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeltrajecten in het POP.

Met de Registratiecommissie Specialisten (RGS) is de volgende overgangsregeling afgesproken:

  1. Artsen VG die in de komende 5 jaar de volgende visitatie doorlopen (en de vorige visitatie dus vóór 1-1-2020 afrondden):
  • houden jaarlijks schriftelijk (voor zichzelf) bij wat ze hebben ondernomen om de eigen ontwikkeldoelen te realiseren (activiteiten en inspanningen, leerervaringen). Zie ook de Handleiding Kwaliteitsvisitatie 2020, pagina 8 ‘Uitvoering ontwikkeltrajecten en jaarlijkse evaluatie POP (zie hieronder, onder het kopje Handige documenten).
  • zijn inmiddels al bezig met de vervolgvisitatie óf melden zich de komende periode aan voor de volgende visitatie;
  • vullen hierboven genoemde aantekeningen over hun vorderingen in in het formulier ‘Terugblik op vorig POP’. Bij het invullen van deze vragenlijst vermelden zij – voor zover mogelijk – wanneer zij de activiteiten hebben uitgevoerd (jaartal).

Voor de Kwaliteitsvisitatie daarna geldt een andere aanpak. De vragenlijst ‘Terugblik op vorig POP’ wordt dan vervangen door de Jaarlijkse Evaluatie POPwaarmee artsen VG vanaf dat moment jaarlijks hun vorderingen en leerervaringen bijhouden. Dit nieuwe formulier kan de arts VG t.z.t. zelf toevoegen aan het Scorion-account (na succesvolle afronding van het kwaliteitsvisitatietraject).

Voorbeeld:
In december 2017 rondde je je kwaliteitsvisitatie af. Je volgende kwaliteitsvisitatie vindt in 2022 plaats. Je vult dan t.z.t. het formulier ‘Terugblik op het vorige POP’ in en vermeldt zelf in dat formulier in welk jaar je welke inspanningen hebt geleverd.
Nadat je de kwaliteitsvisitatie in 2022 hebt afgerond, kun je zelf het nieuwe formulier 9. ‘Jaarlijkse evaluatie POP’ toevoegen. Je houdt hierin vanaf dat moment jaarlijks bij wat je vorderingen zijn.

  1. Gevisiteerden die vanaf 1 januari 2020 hun visitatie afrondden en bij wie de volgende visitatie waarschijnlijk ná 1 januari 2025 plaatsvindt, kunnen vanaf nu zelf het formulier voor de jaarlijkse evaluatie toevoegen via Invoegen > Formulier > 9. POP – Jaarlijkse evaluatie POP. Zij ontvangen hierover nog een nader bericht vanuit de NVAB.