Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Dat gebeurt door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Tijdens het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

De artsen VG met extra affiniteit met palliatieve zorg – al dan niet opgeleid tot kaderarts palliatieve zorg – zijn verenigd in de commissie palliatieve zorg. In deze commissie dragen zij bij aan de ontwikkeling en verbetering van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen ze door bij te dragen aan richtlijnontwikkeling, deelname aan (beleids-)commissies en werkgroepen en door deskundigheidsbevordering aan collega-artsen, andere behandelaars en verzorgenden.

Wat doen kaderartsen palliatieve zorg?

Alle artsen VG zijn in hun dagelijks werken gewend om bij besluitvorming rondom behandeling rekening te houden met haalbaarheid, doelmatigheid en het meenemen van het effect op de kwaliteit van leven. Kaderartsen palliatieve zorg hebben de tweejarige postacademische Kaderopleiding Palliatieve Zorg van het AmsterdamUMC afgerond. Daarmee stijgt hun expertise uit boven het eindniveau van de driejarige beroepsopleiding tot arts VG. Ze zijn opgeleid om op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners te verlenen over vragen rondom palliatieve zorg.

 

Wie zijn de leden van de commissie palliatieve zorg?

  • Gabrielle van de Graaf (lid, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Rixt Huls (lid, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Karla Magilsen (voorzitter, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Emmy Räkers (lid, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Sonja Soudant (lid, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Nicole Versleijen (lid, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
  • Ilse Zaal-Schuller (secretaris, arts VG/kaderarts palliatieve zorg)
afbeelding 2

Consultatie

Als je voor vragen of problemen komt te staan bij de zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase, dan kun je een arts VG/ Kaderarts palliatieve zorg consulteren. Zij denkt met je mee en adviseert je. Daarbij neemt ze niet de zorg over: je blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan je patiënt.

Heb je een vraag?

  • Voor (niet) urgente vragen samenhangend met de verstandelijke beperking, raadpleeg je een arts VG van de dichtstbijzijnde arts VG poli.
  • Heb je een vraag over palliatieve zorg die met spoed beantwoord moet worden? Neem dan contact op met het consultatieteam palliatieve zorg van het netwerk palliatieve zorg bij u in de regio.
  • Heeft je vraag voor een arts VG/ kaderarts palliatieve zorg geen spoed, stuur dan een e-mail naar secretariaat@nvavg.nl (Petra Lubbers) ter attentie van de kaderartsen palliatieve zorg. Vermeld daarbij je contactgegevens en de regio waarin je werkzaam bent. Eén van de artsen VG/ kaderartsen neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Meer info? Zie arts VG portaal Palliatieve zorg: Avgartsportaal | Dé medische zoekmachine voor AVG’s door AVG’s