Over de vereniging

De NVAVG

De NVAVG is de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten en heeft ruim 300 leden. Het grootste deel van de leden is arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) of arts VG in opleiding. De overige leden zijn bijvoorbeeld basisarts, huisarts, of jeugdarts.

De essentie van de NVAVG

We staan voor kennisbevordering en belangenbehartiging. Een belangrijke reden voor een arts VG om zich bij ons aan te sluiten is ‘feeling’ te krijgen met collega’s.  Ons vakgebied is uniek en daarom is het enorm relevant om met elkaar van gedachten te wisselen.

Korte lijnen en betrokkenheid

Ons lidmaatschap is niet alleen maar handig. Zo zijn de ontmoetingen tijdens studiedagen inspirerend, omdat artsen VG genoeg met elkaar te bespreken hebben. Dit kan ook niet anders met zo’n uniek vakgebied vol unieke patiënten. Deze korte lijnen en informele sfeer vallen in de smaak, de betrokkenheid van artsen VG is groot, het is niet voor niets dat bijna alle artsen VG ook lid zijn van onze beroepsvereniging.

Pionieren

Omdat het vakgebied ‘Geneeskunde Verstandelijk Gehandicapten’ nog relatief jong is (sinds 2000), zijn er rond professionalisering en erkenning nog slagen te maken. Zo is ons doel onze positie in de geneeskunde te versterken en de specifieke rol van artsen VG in de interactie met andere artsen te verhelderen. Verder zetten we dagelijks onze tanden in vraagstukken die het vakgebied verder op de kaart zetten. Boeiende tijden, want vooral nú wordt de basis gelegd voor een bloeiend specialisme. We zijn volop in beweging en boeken vooruitgang: we winnen aan autoriteit en zitten als serieuze gesprekspartner aan de juiste tafels.

Meerjarenbeleidsplan en Visiedocument

De basis van het meerjarenbeleidsplan is het Visiedocument (2020). Het Visiedocument draagt bij aan het uitdragen van de missie van de NVAVG: het zorgen voor een optimale kwaliteit van leven binnen de gegeven beperkingen. De arts VG levert daar als specialistisch generalist een bijdrage aan, door hoogwaardige evidence based medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking te leveren.

Naamswijziging

In juni 2022 heeft er een naamswijziging van de beroepsnaam plaatsgevonden. De naam AVG is gewijzigd naar arts VG. In de schrijfwijzer meer uitleg over de schrijfwijze.

Handige stukken

Leerstoelen en Academische Werkplaatsen

Er zijn twee leerstoelen: in Rotterdam (Erasmus MC) en Nijmegen (Radboudumc). Daarnaast hebben de diverse Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen hun krachten gebundeld als associatie. Zij willen de kwaliteit van de gehandicaptenzorg verbeteren en tot een adequate kennisinfrastructuur komen, met een wetenschappelijke onderbouwing en infrastructuur.

Informatie over corona

Omdat we er weleens vragen over krijgen

  • De Engelse term voor arts VG is intellectual disability physician of ID(D) physician. Het vakgebied (de geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking) heet ID(D)-Medicine. 
  • In Duitsland gebruiken ze de benaming gB-Arzt, de afkorting van geistig Behinderten Arzt. Ook wordt wel gesproken van Arzt für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Het vakgebied heet gB-Medizin. 
  • In Frankrijk wordt de arts VG Médicin pour PDI genoemd. PDI staat voor des Personnes avec une déficience intellectuelle. Het vakgebied heet Médicine pour PDI. 

Bereikbaarheid

Het secretariaat is via de mail te bereiken secretariaat@nvavg.nl en telefonisch 06 153 49 672 (beperkte bereikbaarheid)