Verwijzers

Waarvoor kan je verwijzen naar een arts VG?

De Handreiking samenwerking huisarts en arts VG (2017) beschrijft de taakverdeling tussen de huisarts en de arts VG. De huisarts biedt patiënten met een verstandelijke beperking de reguliere huisartszorg. De arts VG biedt aanvullende specialistische zorg. De handreiking biedt de betrokken artsen, huisartsenvoorzieningen en zorginstellingen informatie om de samenwerking soepel te laten verlopen. Hij geeft ook inzicht in financiële vergoedingen, declaraties en afspraken over zorg tijdens ANW-diensten.

De model samenwerkingsovereenkomst kun je als basis voor de samenwerking gebruiken.
Ook is er een praktijkkaart beschikbaar.

Verwijsafspraken medisch specialistische zorg

Op 18 september 2023 publiceerden we een nieuwsbericht over de verwijsafspraken. Kijk op www.ordz.nl/verwijsafspraken voor de up to date versie van dit document. Daarnaast is hier ook een processchema te vinden dat gebruikt kan worden bij de vraag: Is een verwijzing nodig?

NVAVG beeldbank beeld 34

Folder voor huisartsen en kinderartsen

In de NVAVG folder voor huisartsen lees je meer informatie, bijvoorbeeld in welke gevallen je kunt doorverwijzen.
Er is een vergelijkbare folder voor de kinderartsen gemaakt.

Ook is er een Goed Gesprek Gids, die beschrijft waar je aan kunt denken en werken om het bezoek aan de (huis)arts beter te laten verlopen.

Verwijzing/verwijsbrief

Welke arts kan verwijzen naar de arts VG hangt af van de gecontracteerde zorgaanbieders vanuit de verzekeraar. Huisartsen kunnen sowieso naar de arts VG verwijzen.

Ook als er geen gecontracteerde zorgaanbieder is, kan het nog steeds zo zijn dat (een deel) van de kosten vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Voor de meest actuele informatie over geaccepteerde verwijzers en vergoedingen kun je het beste contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. De afspraken zijn ook vaak terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Voor de geldigheid van de verwijsbrief worden er door diverse ziekenhuizen en zorgverzekeraars regels gemeld. We gaan ervan uit dat die ook voor de GZSP gelden:

  • De verwijsbrief is een jaar geldig; de behandeling moet binnen een jaar zijn gestart.
  • Zolang de behandeling duurt is er geen nieuwe brief nodig, ook niet als de behandeling langer dan een jaar duurt.
  • Als de behandeling is beëindigd en er een nieuwe start, dan is er wél een nieuwe verwijsbrief nodig. Ook als het om dezelfde klacht gaat.
  • In het dossier moet aantoonbaar zijn wat de status van de behandeling is:
    • Afgerond en patiënt terugverwezen.
    • Patiënt blijft onder controle (met welke frequentie).
    • Patiënt mag terugkomen binnen aangegeven tijd als klachten terugkeren.

Meer algemene informatie over verwijzen en de regelgeving over verwijsbrieven.

Informatie over tarieven vind je op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Arts VG-poliklinieken

Op de website van VGN vind je een overzicht met poliklinieken.

Verwijzers