Verwijzers

Waarvoor kan je verwijzen naar een arts VG?

De Handreiking samenwerking huisarts en arts VG (2017) beschrijft de taakverdeling tussen de huisarts en de arts VG. De huisarts biedt patiënten met een verstandelijke beperking de reguliere huisartszorg. De arts VG biedt aanvullende specialistische zorg. De handreiking biedt de betrokken artsen, huisartsenvoorzieningen en zorginstellingen informatie om de samenwerking soepel te laten verlopen. Hij geeft ook inzicht in financiële vergoedingen, declaraties en afspraken over zorg tijdens ANW-diensten.
De model samenwerkingsovereenkomst in de bijlage kun je als basis voor de samenwerking gebruiken.
Ook is er een praktijkkaart beschikbaar.

NVAVG beeldbank beeld 34

Folder voor huisartsen en kinderartsen

In de NVAVG folder voor huisartsen lees je meer informatie, bijvoorbeeld in welke gevallen je kunt doorverwijzen.
Er is een vergelijkbare folder voor de kinderartsen gemaakt.

Verwijzing/verwijsbrief

Huisartsen en kinderartsen kunnen doorverwijzen naar de arts VG. Voor de geldigheid van de verwijsbrief worden er door diverse ziekenhuizen en zorgverzekeraars regels gemeld. We gaan ervan uit dat die ook voor de GZSP gelden:

  • De verwijsbrief is een jaar geldig; de behandeling moet binnen een jaar zijn gestart.
  • Zolang de behandeling duurt is er geen nieuwe brief nodig, ook niet als de behandeling langer dan een jaar duurt.
  • Als de behandeling is beëindigd en er een nieuwe start, dan is er wél een nieuwe verwijsbrief nodig. Ook als het om dezelfde klacht gaat.
  • In het dossier moet aantoonbaar zijn wat de status van de behandeling is:
    • Afgerond en patiënt terugverwezen.
    • Patiënt blijft onder controle (met welke frequentie).
    • Patiënt mag terugkomen binnen aangegeven tijd als klachten terugkeren.

Meer algemene informatie over verwijzen en de regelgeving over verwijsbrieven.

 

Tarieven

Informatie over tarieven vind je op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Arts VG-poliklinieken

Op de website van VGN vind je een overzicht met poliklinieken.