Plaatsen van vacatures

Voor een nog groter bereik plaatsen we je vacature desgewenst ook kosteloos in het eerstvolgende nummer van ons wetenschappelijke vakblad TAVG. De nummers verschijnen in eind maart, juni, september en december. We ontvangen de vacature dan graag uiterlijk op de 15e van de voorgaande maand. Eerst een voorbeeld van ons blad zien?

 

Twee plaatsingsmogelijkheden

  1. Drie maanden op de website, indien gewenst in het TAVG: € 300,00.
  2. Drie maanden op de website, indien gewenst in het TAVG + verspreiding per mail via de nieuwsabonnementen: € 400,00.

Gratis vacatureplaatsing in het TAVG?

Voor een nog groter bereik plaatsen we je vacature desgewenst ook kosteloos in het eerstvolgende nummer van ons wetenschappelijke vakblad TAVG. De nummers verschijnen in eind maart, juni, september en december. We ontvangen de vacature dan graag uiterlijk op de 15e van de voorgaande maand. Eerst een voorbeeld van ons blad zien?

Wijze van aanlevering

  • Voor de website: lever de definitieve vacature in Word aan bij Petra Lubbers via communicatie@nvavg.nl. Na plaatsing wordt de vacature niet meer aangepast. Als je toch een gewijzigde versie wilt plaatsen, dan brengen we opnieuw kosten in rekening. In plaats van een Word document kun je ook een link naar de vacature op je eigen website aanleveren.
  • Bij verspreiding per mail ontvangen we ook graag een vierkante rechtenvrije foto, bijvoorbeeld van het logo of een andere toepasselijke foto.
  • Voor het TAVG lever je een pdf aan van maximaal 1A4, bij voorkeur in kleur. Doe dat voor 15 februari (maartnummer), 15 mei (juninummer), 15 augustus (septembernummer) of 15 november (decembernummer). Let op: we schrijven de functienaam als arts VG. Dus niet als AVG, AVG-arts of AVG’er. 
  • Check (zo nodig) bij de betrokken personen of hun naam in de vacature genoemd mag worden. Wij verwijderen achteraf geen vacatures van internet als diegene achteraf bezwaar maakt.

Benodigde informatie

  • Vermeld in welk TAVG-nummer je de vacature wilt plaatsen (maart, juni, september, december). Als je geen nummer vermeldt, dan gaan we ervan uit dat je geen plaatsing in het TAVG wenst.
  • Geef ook aan welke extra informatie je op de factuur vermeld wilt hebben (zie ook ‘Betaling’).

Betaling

  • Betaling vindt plaats d.m.v. een factuur die door de NVAVG wordt verstuurd na aanmelding via communicatie@nvavg.nl. Wil je bij je plaatsingsverzoek de volledige factuurgegevens (inclusief bijvoorbeeld kostenplaats etc.) en juiste adressering vermelden? We versturen de factuur per e-mail, dus vermeld ook het mailadres van de financiële administratie en de eventuele factuurvereisten.
  • Let op: wij plaatsen je vacature alleen op onze website en in ons blad. De NVAVG plaatst advertenties niet elders en stuurt ook geen facturen, anders dan die van € 300,00 of € 400,00.

In verband met een parttime bezetting van het secretariaat is het niet altijd mogelijk om je vacature dezelfde dag te plaatsen.