Richtlijnen en handreikingen

Richtlijnen berusten grotendeels op wetenschappelijk onderbouwde informatie van goede kwaliteit. Ze voldoen aan professionele kwaliteitscriteria, waarover internationale consensus bestaat.

Op deze website vind je de medische richtlijnen die mede geautoriseerd zijn door de NVAVG. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. We maken hierbij onderscheid tussen richtlijnen en handreikingen. De richtlijnen zijn tot stand gekomen volgens strikte kwaliteitscriteria, waarbij onderbouwing door gedegen literatuuronderzoek gedaan is. Deze richtlijnen kunnen zowel monodisciplinair als multidisciplinair zijn. Bij het tot stand komen van de handreikingen is niet voldaan aan de kwaliteitscriteria voor richtlijnen. Deze hebben daarmee een minder sterke bewijskracht dan richtlijnen.

NVAVG beeldbank beeld 111
Jaar autorisatieNaamTypeInitiatiefnemerSubspecialisme primairTrefwoordenTrefwoordenLinks
2020Cerebral VIsual Impairment (CVI)RichtlijnNOGZintuigstoornissenvisusoogheelkunde
2020Deletie syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020CHARGE syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Foetaal Alcohol SpectrumstoornisHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Kabuki syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Rett syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Smith-Lemli-Opitz syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Smith-Magenis syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Sotos syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2020Williams-Beuren syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegeneticasyndroom
2019Dravet syndroomRichtlijnVKGNEtiologiegeneticasyndroom
2019Multidisciplinaire Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperkingRichtlijnNVAVGZintuigstoornissenvisusoogheelkunde
2019Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperkingRichtlijnNVAVGPsychiatrieprobleemgedragpsychofarmaca
2019NVAVG handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij verstandelijk gehandicaptenHandreikingNVAVGZintuigstoornissengehoor
2019NVAVG-notitie over vertegenwoordiging bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGJuridischmentorcurator
2018Richtlijn 22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom)RichtlijnVKGNEtiologiegeneticasyndroom
2018Richtlijn voor de etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking HandreikingNVKEtiologieKind- en jeugdgeneticadiagnostiek
2017Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGAlgemeenanticonceptiezwangerschap
2016Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen, Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandelingRichtlijnNVKKind- en jeugdmishandeling
2015EpilepsieRichtlijnNVNNeurologieepilepsie
2015Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaarRichtlijnNVKGastroenterologieKind- en jeugdobstipatiekinderenhttps://nvavg.nl/wp-content/uploads/2014/upload/diverse-publicaties/obstipatie-bij-kinderen.pdf
2013Cyclusregulatie bij vrouwen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGAlgemeenanticonceptiezwangerschap
2013Mazelen en zorg voor verstandelijk gehandicaptenHandreikingNVAVGAlgemeenMazelen
2013Richtlijn Palliatieve Zorg voor KinderenRichtlijnNVKPalliatieve zorgKind- en jeugd
2012Richtlijn InfluenzaHandreikingNVAVGAlgemeenInfluenza
2008Richtlijn Coeliakie en Dermatitis HerpetiformisRichtlijnNVMDLGastroenterologiecoeliakie
2008Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGPalliatieve zorgreanimatie
2004Bevolkingsonderzoek op mammacarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVGAlgemeenbevolkingsonderzoekborstkanker
2003Screening cervixcarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVGAlgemeen
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG Algemeen
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG Algemeen
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG Algemeen
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG Algemeen
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG Algemeen