Richtlijnen en handreikingen

Op deze pagina vind je de medische richtlijnen en handreikingen die (mede) geautoriseerd zijn door de NVAVG.

Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. De richtlijnen zijn tot stand gekomen volgens strikte kwaliteitscriteria (waarover internationale consensus bestaat) en waarbij onderbouwing door gedegen literatuuronderzoek gedaan is. Deze richtlijnen kunnen zowel monodisciplinair als multidisciplinair zijn.

De handreikingen voldoen niet aan de kwaliteitscriteria voor richtlijnen. Ze hebben daarmee een minder sterke bewijskracht dan richtlijnen.

Kijk voor andere relevante richtlijnen ook op de websites van IKNL, SKILZ en de NHG en op Richtlijnen langdurige zorg.

NVAVG beeldbank beeld 111
Jaar autorisatieNaamTypeInitiatiefnemerSubspecialisme primairTrefwoordenLinks
2022Richtlijn functionele buikpijn bij kinderenRichtlijnNVKGastroenterologiebuikpijn, kinderenhttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/functionele_buikpijn_bij_kinderen/definitie.html
2020Cerebral VIsual Impairment (CVI)RichtlijnNOGZintuigstoornissenvisus, oogheelkunde
2020Deletie syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020CHARGE syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Foetaal Alcohol SpectrumstoornisHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Kabuki syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Rett syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Smith-Lemli-Opitz syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Smith-Magenis syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Sotos syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2020Williams-Beuren syndroomHandreikingNVAVG/ VSOPEtiologiegenetica, syndroom
2019Dravet syndroomRichtlijnVKGNEtiologiegenetica, syndroom
2019Multidisciplinaire Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperkingRichtlijnNVAVGZintuigstoornissenvisus, oogheelkunde
2019Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperkingRichtlijnNVAVGPsychiatrieprobleemgedrag, psychofarmaca
2019NVAVG handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij verstandelijk gehandicaptenHandreikingNVAVGZintuigstoornissengehoor
2019NVAVG-notitie over vertegenwoordiging bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGJuridischmentor, curator
2018Richtlijn 22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom)RichtlijnVKGNEtiologiegenetica, syndroom
2018Richtlijn voor de etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking HandreikingNVKEtiologieKind- en jeugdgenetica, diagnostiek
2017Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGAlgemeenanticonceptie, zwangerschap
2016Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen, Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandelingRichtlijnNVKKind- en jeugdmishandeling
2015Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaarRichtlijnNVKGastroenterologieKind- en jeugdobstipatie, kinderenhttps://nvavg.nl/wp-content/uploads/2014/upload/diverse-publicaties/obstipatie-bij-kinderen.pdf
2013Cyclusregulatie bij vrouwen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGAlgemeenanticonceptie, zwangerschap
2013Mazelen en zorg voor verstandelijk gehandicaptenHandreikingNVAVGAlgemeenMazelen
2013Richtlijn Palliatieve Zorg voor KinderenRichtlijnNVKPalliatieve zorgKind- en jeugd
2012Richtlijn InfluenzaHandreikingNVAVGAlgemeenInfluenza
2008Richtlijn Coeliakie en Dermatitis HerpetiformisRichtlijnNVMDLGastroenterologiecoeliakie
2008Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperkingHandreikingNVAVGPalliatieve zorgreanimatie
2004Bevolkingsonderzoek op mammacarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVGAlgemeenbevolkingsonderzoek, borstkanker
2003Screening cervixcarcinoom bij vrouwen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVG
2001Richtlijnen voor farmacologische sedatie bij mensen met een verstandelijke handicapHandreikingNVAVGAlgemeen
2022Richtlijn functionele buikpijn bij kinderenRichtlijnNVKGastroenterologiehttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/functionele_buikpijn_bij_kinderen/definitie.html