Ethiek

Wat doet de adviesgroep ethiek?

De adviesgroep bespreekt onderwerpen die in de praktijk van de arts VG leiden tot ethische dilemma’s. Vaak zijn deze onderwerpen ook onderdeel van een breder maatschappelijk debat.
De verdieping van het onderwerp gebeurt door casuïstiek te bespreken volgens verschillende methodes van moreel beraad. Ook wordt de relevante literatuur bestudeerd. Daarnaast vraagt de adviesgroep soms experts om bij de overleggen aan te schuiven. Zo probeert de adviesgroep zoveel mogelijk perspectieven te betrekken en de bevindingen te toetsen. Het eindproduct is een handreiking of een ethische beschouwing over het betreffende onderwerp.

Samenstelling van de adviesgroep

  • Annet Dekker, arts VG
  • Ghislaine van Thiel, ethicus
  • Rixje van Beeck Calkoen, arts VG
  • Rieneke Vorstenbosch, arts VG
  • Margreet Walinga, arts VG
  • Antoinette Langeslag, arts VG
  • Fleur Boot, arts VG

Bereikbaarheid

Voor vragen en suggesties voor onderwerpen aan de adviesgroep stuur je een mail naar secretariaat@nvavg.nl (Petra Lubbers) ter attentie van de Adviesgroep ethiek.

Relevante (NV)AVG publicaties over ethische vraagstukken

Publicaties van derden (al dan niet i.s.m. de NVAVG)

  1. Toezichthoudende domotica. Een handreiking voor zorginstellingen van Alistair Niemeijer, Marja Depla, Brenda Frederiks en Cees Hertogh (2012).
  2. Proefschrift ‘Sharing the burden of deciding’ van Mirjam de Vos. Ipskamp drukkers ISBN 978 94 6259 580 4 (2015).
  3. ‘Met de rug tegen de muur’, artikel van Max Paumen, Markant. Over levensbeëindiging bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, die wilsonbekwaam zijn.