Lidmaatschap NVAVG

Je kunt lid worden van de NVAVG door het inschrijfformulier in te vullen. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement en dat je daarmee akkoord gaat.

Voordelen van de lidmaatschappen

Als lid word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het vakgebied, je ontvangt gratis het vakblad TAVG en je krijgt korting op de door de NVAVG georganiseerde studiedagen.

Als LAD lid ben je onder andere gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid, je kunt rechtsbijstand krijgen bij klacht-, tucht- en strafzaken, je kunt kosteloos voor 20 uur per jaar gebruikmaken van de individuele dienstverlening en je arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden worden goed geregeld in de cao.

Je bijdrage

In 2018 heeft de ALV ingestemd met een gecombineerd lidmaatschap NVAVG, LAD en KNMG. In verband daarmee gelden in 2021 de volgende combinatietarieven:

 • Arts VG en overige artsen NVAVG/LAD tarief I      850,00 euro
 • Arts VG en overige artsen NVAVG/LAD tarief II    738,510,00 euro
 • Gepensioneerde artsen NVAVG/LAD                       490,00 euro

Ben je arts VG en al lid van de LAD, dan betaal je geen contributie meer via de LAD. De NVAVG int ook je LAD contributie. De LAD geeft 15% korting bij het combilidmaatschap.

Specificatie kosten

Arts VG en overige artsen/LAD tarief I (bruto inkomen hoger dan 33.898 euro)

 • 436,15 euro NVAVG
 • 278,72 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 135,13 euro KNMG
 • 850,00 euro totaal

 

Arts VG en overige artsen/LAD tarief II (bruto inkomen lager dan 33.898 euro)

 • 436,15 euro NVAVG
 • 167,23 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 135,13 euro KNMG
 • 738,51 euro totaal

 

Gepensioneerde artsen NVAVG die ook LAD willen zijn

 • 273,61 euro NVAVG
 • 81,26 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 135,13 euro KNMG
 • 490,00 euro totaal

 

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld artsen VG niet in dienstverband, artsen die via een andere beroepsvereniging een LAD lidmaatschap hebben (bijvoorbeeld klinisch genetici) en gepensioneerde leden. Zij betalen alleen NVAVG contributie. De NVAVG tarieven zijn:

 • Artsen VG en overige artsen NVAVG tarief I             436,15 euro
 • Artsen VG en overige artsen NVAVG tarief II            436,15 euro
 • Gepensioneerde artsen NVAVG                                   273,61 euro
 • Aios VG leden                                                                   273,61 euro

Je ontvangt in mei/juni een factuur per e-mail. In verband daarmee vragen we je om altijd een geldig e-mailadres door te geven (ook bij verhuizing naar een andere provider of werkgever).