Lidmaatschap NVAVG

Je kunt lid worden van de NVAVG door het inschrijfformulier in te vullen. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaan we ervan uit dat je de statuten en het huishoudelijk reglement hebt gelezen en dat je daarmee akkoord gaat.

Voordelen van de lidmaatschappen

 • Je bent als eerste op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied
 • Je ontvangt gratis ons wetenschappelijke tijdschrift het TAVG
 • Je krijgt korting op de door de NVAVG georganiseerde studiedagen.

Als LAD lid

 • ben je onder andere gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid
 • kun je rechtsbijstand krijgen bij klacht-, tucht- en strafzaken,
 • kun je gratis voor 20 uur per jaar gebruikmaken van de individuele dienstverlening en
 • worden je arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden goed geregeld in de cao.

Je bijdrage

In 2018 heeft de ALV ingestemd met een gecombineerd lidmaatschap NVAVG, LAD en KNMG. In 2023 gelden onder voorbehoud de volgende tarieven

 • Arts VG en overige artsen NVAVG/LAD tarief I      901,10 euro
 • Arts VG en overige artsen NVAVG/LAD tarief II     782,94 euro
 • Gepensioneerde artsen NVAVG/LAD                       519,33 euro

Ben je arts VG en al lid van de LAD, dan betaal je geen contributie meer via de LAD. De NVAVG int ook je LAD contributie. De LAD geeft 15% korting bij het combilidmaatschap.

Specificatie van de kosten

Arts VG en overige artsen/LAD tarief I (bruto inkomen hoger dan 33.898 euro)

 • 462,50 euro NVAVG
 • 295,39 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 143,21 euro KNMG
 • 901,10 euro totaal

Arts VG en overige artsen/LAD tarief II (bruto inkomen lager dan 33.898 euro)

 • 462,50 euro NVAVG
 • 177,23 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 143,21 euro KNMG
 • 782,94 euro totaal

Gepensioneerde artsen NVAVG die ook LAD willen zijn

 • 290,00 euro NVAVG
 • 86,12 euro LAD (inclusief 15% korting)
 • 143,21 euro KNMG
 • 519,33 euro totaal

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld artsen VG niet in dienstverband, artsen die via een andere beroepsvereniging een LAD lidmaatschap hebben (bijvoorbeeld klinisch genetici) en gepensioneerde leden. Zij betalen alleen NVAVG contributie. De NVAVG tarieven zijn:

 • Artsen VG en overige artsen NVAVG tarief I             462,50 euro
 • Artsen VG en overige artsen NVAVG tarief II            462,50 euro
 • Gepensioneerde artsen NVAVG                                   290,00 euro
 • Aios VG leden                                                                  290,00 euro

Je ontvangt in het eerste kwartaal een factuur per e-mail. In verband daarmee vragen we je om altijd een geldig e-mailadres door te geven (ook bij verhuizing naar een andere provider of werkgever).

Vergoeding van de contributie door je werkgever

In de cao Gehandicaptenzorg staat dat de werkgever jaarlijks minimaal € 150,00 per lidmaatschap van een beroepsvereniging (belastingvrij) vergoedt, voor maximaal twee beroepsverenigingen. Voor leden van de NVAVG komt dit in het algemeen neer op totaal € 300,00, omdat je via het lidmaatschap van de NVAVG (meestal) ook lid bent van de LAD en de KNMG.

Veel werkgevers kennen daarnaast een uitruilregeling voor overige werkkosten. Dat wil zeggen dat je de overige contributiekosten belastingvrij vaak kunt uitruilen voor een deel van de eindejaarsuitkering. Hierbij worden de overige lidmaatschapskosten belastingvrij van de bruto eindejaarsuitkering afgetrokken, waardoor je over het restant van de eindejaarsuitkering minder inkomstenbelasting betaalt. Hierdoor krijg je tot 49,5% van de overige contributie vergoed (afhankelijk van je inkomen). Meer informatie krijg je via de afdeling HR van je werkgever.