Coschappen

Coschappen in het werkgebied van de arts VG

Lijkt het vakgebied van de arts VG je wat? Het is mogelijk om een keuzecoschap te lopen, deze duurt drie tot zes weken. Je maakt hier kennis met de doelgroep en ontdekt hoe breed het werkgebied van de arts VG is. Een andere optie is het oudste coschap, deze duurt twaalf tot zestien weken, hier krijg je meer verantwoordelijkheid en behandel je je eigen patiënten onder supervisie van een ervaren arts VG of aios.

Je kunt bij alle faculteiten geneeskunde een coschap VG volgen. Heb je interesse, en wordt het coschap niet bij je eigen faculteit aangeboden? Stuur dan een mailtje naar avgopleiding@erasmusmc.nl

De locaties van opleidingsinstellingen liggen verspreid over het hele land. In overleg wordt er gekeken wat bij je past en waar plaats is.

Heb je interesse? Meer informatie over coschappen vind je op de website van de opleiding.

Informatiepakket coschappen

Voor geneeskundestudenten die een coschap gaan lopen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, heeft de NVAVG een informatiepakket coschap VG opgesteld. Hier kan je meer vinden over leerdoelen, literatuur, activiteiten, praktische tips en de begeleiding van coassistenten.

Online onderwijs coassistenten 

Voor coassistenten die een coschap VG doen is er een aantal keer per jaar online onderwijs voor coassistenten.  Met andere coassistenten die op dat moment ook een coschap VG doen worden kun je ervaringen uitwisselen en samen een casus oplossen. Het onderwijs wordt begeleid door twee enthousiaste arts VG docenten. In de jaarplanning kun je zien wanneer de eerstvolgende keer zal zijn. Aanmelden voor dit onderwijs kan door een mailtje te sturen aan Saskia van Eck, s.vaneck-memelink@erasmusmc.nl