Coschappen

Coschappen in het werkgebied van de arts VG

Lijkt het vakgebied van de arts VG je wat? Je kunt een keuzecoschap lopen van drie tot zes weken. Je maakt dan kennis met de doelgroep en je ontdekt hoe breed het werkgebied van de arts VG is. Een andere optie is het oudste coschap, die 12-16 weken duurt. Je krijgt dan meer verantwoordelijkheid en je behandelt je eigen patiënten onder supervisie van een ervaren arts VG of aios.

Vergoeding

In de cao gehandicaptenzorg staat dat coassistenten in de gehandicaptenzorg recht hebben op een vergoeding van 100 euro bruto per week, bij een coschap van minimaal 24 uur per week. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2022. Nog niet alle organisaties en artsen VG zijn hiervan op de hoogte, daarom deze reminder.

Locaties

Het volgen van een coschap VG is bij alle faculteiten geneeskunde mogelijk. Heb je interesse en wordt het coschap niet bij je eigen faculteit aangeboden? Stuur dan een mailtje naar avgopleiding@erasmusmc.nl

De locaties van opleidingsinstellingen liggen verspreid over het hele land. We kijken in overleg wat bij je past en waar plaats is.

Interesse?

Meer informatie over coschappen vind je op de website van de opleiding.

 

Informatiepakket coschappen

De NVAVG heeft voor geneeskundestudenten die een coschap gaan lopen in de verstandelijk gehandicaptenzorg een informatiepakket coschap VG opgesteld. Hierin vind je meer over leerdoelen, literatuur, activiteiten, praktische tips en de begeleiding van coassistenten.

 

 

Online onderwijs coassistenten

Voor coassistenten die een coschap VG doen is er een aantal keer per jaar online onderwijs voor coassistenten.  Daar kun je met andere coassistenten ervaringen uitwisselen en samen een casus oplossen. Het onderwijs wordt begeleid door twee enthousiaste arts VG-docenten. Aanmelden voor dit onderwijs kan door een mailtje te sturen aan Saskia van Eck, s.vaneck-memelink@erasmusmc.nl.