Vanuit programma Wij zien je Wel wordt er gewerkt aan een ZEVMB-zorgstandaard (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). Dit doen wij vanuit het perspectief van ouders, zorgverleners en zorgverzekeraars/zorgkantoren. Het doel is om gezamenlijk een landelijke norm vast te stellen voor passende ZEVMB-zorg. ​Deze landelijke norm wordt vastgelegd in een gedragen en in register opgenomen ‘ZEVMB-zorgstandaard’.

Betrokkenheid artsen VG

Bij het opstellen van de ZEVMB-zorgstandaard zijn ouders, zorgverleners en zorgverzekeraars/zorgkantoren betrokken. Zorgverleners die op dit moment meewerken zijn o.a. kinderartsen, revalidatieartsen en internisten. Aan dit lijstje zouden wij ook graag verschillende artsen VG toevoegen om het perspectief en de input zo breed en rijk mogelijk te verkrijgen. Wij zien deze betrokkenheid, net zoals voor de andere specialisten (i.o.), in twee vormen, namelijk meedenken en meewerken:

Meedenken

We willen iedere arts VG met affiniteit met de doelgroep ZEVMB uitnodigen om deel te nemen aan een online vragenlijst en/of online werksessies, dus om mee te denken over de inhoud van de zorgstandaard. Interesse daarvoor kan je hier aangeven.

Meewerken

Daarnaast zoeken we een arts VG met affiniteit met de doelgroep ZEVMB, die de mogelijkheid heeft om 1 tot 2 dagen per maand mee te denken, te werken en te schrijven aan de zorgstandaard. De intensiviteit is afhankelijk van de werkzaamheden van de betreffende periode.

Bij vragen ben ik zowel per mail als telefonisch bereikbaar.

Alvast hartelijk dank!

Met hartelijke groet,

Ellen Kempers
Projectleider ZEVMB-zorgstandaard
06 13198831
ellen.kempers@wijzienjewel.nl