Het door VWS gesubsidieerde project Arbeidsmarktstrategie (AMS) is op 31 mei 2022 afgerond. Het project had vijf deelprojecten:

  1. Imago en marketing
  2. Geneeskunde-opleiding
  3. Arts VG-opleiding
  4. Professionalisering van de NVAVG
  5. Traineeships

In het activiteitenverslag lees je per deelproject de doelen, activiteiten en resultaten.