Verenso heeft samen met de NVAVG een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de daarmee samenhangende thematiek. In de eerste video spreken directeur Nanda Hauet en beleidsadviseur Yvonne Lensink over de landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken. De volgende thema’s passeren de revue:

  • Regeling crisisdiensten
  • Standpunt ambulante zorg
  • Landelijk afspraken over bekostiging van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Tot slot krijg je een praktisch overzicht van handige producten die voor leden zijn ontwikkeld
  • Aanvragen van een code voor de e-learning en participatie in de Siilo app-groep Wzd-functionarissen via wzd@verenso.nl

Via deze link is video nummer 1 (landelijke afspraken en bekostiging) te bekijken.