Waar ga je werken?

Als Arts Verstandelijk Gehandicapten (arts VG) maak je onderdeel uit van het multidisciplinair behandelteam. Het behandelteam van Perspectief GZ biedt Extramurale behandeling, diagnostiek en begeleiding aan cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking (L)VB die in de stad zelfstandig wonen, dus niet intramuraal.

Perspectief GZ is sinds 2004 een AWBZ/WLZ erkende instelling voor extramurale zorg en biedt gespecialiseerde zorg aan thuiswonende (L)VB cliënten met psychische, gedragsmatige en psychiatrische problematiek. Het zorgaanbod wordt vanuit de kwaliteitskader van WLZ en GZSP (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen) in de ambulante vorm op huisbezoek of op kantoor gerealiseerd.  

Hoe ga je helpen?

Je biedt cliëntgerichte medische zorg en behandeling aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. De bovengrens van TIQ is maximaal 85. Tot onze doelgroep behoren zowel kinderen, jeugdigen, adolescenten als de volwassenen. Zij hebben ontwikkelingsachterstand, kampen met fysieke en mentale hulpvragen en vinden door omstandigheden belemmering is het dagelijks functioneren. Je werkt herstel- en veranderingsgericht.
Je werkt in een multidisciplinair team a.d.h.v. een behandelplan, adviseert en ondersteund de overige regie behandelaren, gedragswetenschappers, consulent psychiater, vak-therapeuten en begeleiders bij complexe zorgvragen.  

Wat wij bieden?
Je werkdagen en -uren zijn in overleg vast te leggen als zelfstandige (ZZP-er). Dat kan in begin 4 tot 8 uur in de week zijn.
Deeltijd dienstverband is bespreekbaar. Hiervoor is Cao-G, FWG 75 van toepassing.

Heb je interesse?
Bij interesse zien wij graag jouw motivatiebrief met CV toekomen. Heb je vragen over de vacature of wil je aanvullende informatie neem dan contact met ons op. Dat kan bij Hüseyin Kayapinar (directeur) bij Perspectief GZ. Bereikbaar via 06-51299547 of per mail h.kayapinar@perspectiefgz.nl   www.perspectiefgz.nl