In 2022 heeft de NVAVG een prioriteringslijst gemaakt van de thema’s waarvoor in de toekomst een mono- of multidisciplinaire richtlijn/handreiking/leidraad ontwikkeld kan worden. Dit is gedaan aan de hand van een Delphi onderzoek. Hierbij konden de leden in verschillende rondes aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vonden, waarna deze resultaten zijn uitgewerkt door een focusgroep. Dank hiervoor! De volgende thema’s hebben volgens de (leden van de) NVAVG prioriteit:

  • Diagnostiek, monitoring en behandeling van psychiatrische problemen bij mensen met een matig tot ernstige VB
  • Periodiek geneeskundig onderzoek
  • Verslavings-/triple problematiek, LVB en verslaving psychiatrie
  • Signaleren en behandelen van pijn
  • Opstellen RM/IBS
  • Multidisciplinaire zorg bij oudere mensen met een VB
  • Praktijkvoering AVG
  • Suïcidaliteitsbeoordelingen, multidisciplinair
  • (Diagnostiek bij dementie/)achteruitgang functioneren
  • Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking

Deze onderwerpen worden de basis om te beslissen waaraan de NVAVG komende jaren gaat werken, waarvoor medewerking vanuit de leden zal worden gevraagd. De focus ligt momenteel hierop, maar het kan altijd veranderen. Meer informatie volgt later in het TAVG.