Vanuit de NVAVG is er de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een plan van eisen (PvE) voor informatiesystemen voor de arts VG. We zien vanuit de praktijk een grote behoefte aan meer duidelijkheid op dit gebied en zetten ons in om de digitale ondersteuning voor het werkproces voor de arts VG te optimaliseren. Dit PvE is een eerste stap in dit proces.

Het PvE moet houvast geven voor de arts VG bij de vraag waar een informatiesysteem aan moet voldoen. Dit document kan gebruikt worden om opdrachtgevers/softwareleveranciers te informeren omtrent de functionaliteiten van een IS die vereist zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van de AVG. Dit ondersteunt de keuze voor een bepaald IS en geeft richting aan verdere ontwikkeling.

Lees het plan van eisen.