Voor het uitvoeren van een medische verklaring in het kader van IBS zijn nu alleen kosten van artsen opgenomen voor voorbereiding, beoordeling patiënt, rapportage en reistijd (5 uur in totaal). De ervaring uit de GGZ en ouderenzorg leert dat in de praktijk de bekostiging voor wachttijd en eventuele ondersteuning door een verpleegkundige en huisarts ontbreekt.

Deze vragenlijst is opgesteld om inzicht te krijgen in deze extra activiteiten en de vertaling naar bekostiging in 2022.
De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 23 juli 2021 (12:00 uur).

Naar de enquête.