Beste collega’s, deelnemers en geinteresseerden,

Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking, zowel binnen als buiten het kennisnetwerk. Wanneer je relevante informatie over het thema voor ons hebt: publicaties, best practises of mogelijke netwerkpartners, horen we dat natuurlijk graag!

Interessante ontwikkelingen op het gebied van pijn bij verstandelijke beperking op een rijtje:

* Binnenkort wordt de pagina van het kennisnetwerk op kennisplein gehandicaptensector geüpdatet: Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking (kennispleingehandicaptensector.nl)

* Op kennisplein gehandicaptensector staat nog meer informatie over pijn en verstandelijke beperking; zie: Verstandelijke beperking en pijn (kennispleingehandicaptensector.nl)

* Binnenkort wordt vanuit SKILZ (www.skilz.nu) gestart met ontwikkeling van een nieuwe richtlijn pijn bij Verstandelijke Beperking. Vanuit verschillende disciplines en verschillende partijen wordt hieraan deelgenomen. In voorbereiding hierop is een uitgebreide knelpuntenanalyse gedaan binnen het werkveld.

* Recent zijn er 2 interessante publicaties geweest: Pijn bij Neurocognitieve stoornissen in het tijdschrift voor gerontologie en geriatrie: Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan – TVGG

en een artikel over diagnostiek en behandeling van pijn in Ergotherapie Magazine (zie bijlage)

* Door Zozijn is een leuk filmpje over pijn signaleren gemaakt: Pijnsignalering (met ondertiteling) – YouTube

* Op 2 juni is er een symposium van Fortior over omgaan met pijn bij kinderen en volwassen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Je kunt je hiervoor nog opgeven:

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen – Fortior

* Op 20 juni is er een webinar over pijn signaleren bij het Leids Congres Bureau; ook hiervoor kun je je nog opgeven:

Pijn in de gehandicaptenzorg | Webinar | %%sitename%% (leidscongresbureau.nl)

* Op de website van ‘s Heerenloo is een interessante e-learning over pijn bij EMB:

E-learning Pijn signaleren bij mensen met EMB | ‘s Heeren Loo

* Er lopen 2 onderzoeken naar pijn bij EMB:

over de POSAID: een meetinstrument voor pijn bij EMB: Onderzoek: Zie je mijn pijn? – Academische werkplaats EMB (aw-emb.nl)

over de EMB pijn appEMB & ICT – EMB Pijn app (embenict.nl)

* Er is een e-learning voor Gebruik van de REPOS; een gedragsobservatie instrument dat gevalideerd is voor mensen met een verstandelijke beperking:

comfort_assessment :: REPOS (comfortassessment.nl)

* Op de website van de Pijnalliantie in Nederland (PA!N) vind je de zorgstandaard chronische pijn: Zorgstandaard Chronische Pijn | PA!N – Pijn Alliantie in Nederland

Het kennisnetwerk heeft contact met de pijnalliantie en zoekt mogelijkheden om chronische pijn bij mensen met een verstandelijke beperking beter te diagnosticeren en behandelen.

Er zijn een hoop zinvolle ontwikkelingen op  het gebied van pijn bij VB, maar er is ook nog een hoop te doen.

Wil je meewerken aan het beter delen van kennis over pijn bij verstandelijke beperking of heb je ideeën, dan komen we graag in contact met je!

Ook zouden we het op prijs stellen als je dit bericht deelt met mensen die geïnteresseerd zijn.

Groet namens het kernteam van het kennisnetwerk:

Kristel van Kraanen
Iris Pol
Leendert Sneep
Nanda de Knegt

Bijlagen:

Jaarplan landelijk kennisnetwerk pijn bij een verstandelijke beperking

Pijn ergotherapiemagazine december 2022