Artsen VG moeten zich elke vijf jaar herregistreren. Daarvoor geldt een aantal eisen, waaronder een individuele evaluatie van het professioneel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. Met het doorlopen van het visitatietraject voldoe je aan beide eisen. In de nieuwe handleiding lees je hoe de visitatie precies werkt en wat wanneer nodig is.

Lees of download de handleiding.

Visitatoren gezocht

Zonder visitatie kan de arts VG zich niet meer herregistreren. Daarom zijn we altijd op zoek naar visitatoren.

De formele selectiecriteria voor visitatoren zijn:

  • je bent minimaal 5 jaar in het bezit van een geldige registratie als arts VG op het moment dat je visitator wordt;
  • je hebt de visitatie als gevisiteerde succesvol afgesloten;
  • je hebt de training voor visitatoren gevolgd.


Daarnaast zijn er inhoudelijke criteria: de visitator heeft voorafgaand aan de specifieke training voor visitatoren:

  • aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid met kwaliteitssystemen;
  • de voor het uitvoeren van visitaties vereiste communicatieve vaardigheden;
  • een behoorlijke (praktijk)kennis van beleid, richtlijnen en beroepscodes van de NVAVG.

Lijkt het je leuk en inspirerend om visitator te worden?

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl (Esther van ‘t Klooster of Jacqueline Gerritsen).