De afgelopen dagen heeft Laura de Graaff-Herder (internist-endocrinoloog voor Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen uit het Erasmus MC Rotterdam) uitgebreid overleg gehad met NVAVG-voorzitter Matijn Coret en met diverse stakeholders. Op basis daarvan hebben het Erasmus MC en de NVAVG een ‘medisch paspoort voor mensen met een beperking’ opgesteld.

Doel

Doel van het paspoort is om artsen in één oogopslag een beeld te geven van de ‘persoon met een beperking’ op het moment dat moet worden besloten wat ‘de juiste behandeling op de juiste plaats’ is voor deze persoon.

Tijdelijk hulpmiddel tijdens de Corona pandemie

Het paspoort vervangt nadrukkelijk NIET het medisch dossier of de verwijsbrief die wordt meegestuurd als een patient naar het ziekenhuis wordt verwezen. Het fungeert slechts als een voor alle partijen herkenbare en door alle partijen geaccepteerde samenvatting, die de arts een overzicht geeft van de situatie van de patient, om te helpen bij het ‘samen beslissen’ over wel/geen IC opname.

Het is ook geen verplichting om het paspoort te gebruiken. Het is een tijdelijk hulpmiddel tijdens de COVID-19 pandemie en dus geen vervanger van lokaal beleid wat betreft medisch handelen of advance care planning.

Hoe werkt het?

De cliënt kan het paspoort (zo mogelijk) samen met de persoonlijk begeleider en/of wettelijk vertegenwoordiger invullen. Zo nodig kunnen ze de hulp van een gedragsdeskundige inschakelen. Het ingevulde paspoort kan samen met de begeleidende brief lokaal gebruikt worden voor contact met de behandelende arts. Tip: voeg ook een toedienlijst of een AMO toe + de geboortedatum.

Aandachtspunten

  • Het IC traject is voor volledig fitte, mobiele, gezonde mensen al erg zwaar, met slechts een kleine kans op overleving. De mensen die overleven, staat normaal gesproken een revalidatie traject van 1 jaar te wachten. Belangrijk om tevoren te bedenken of iemand die zal aankunnen.
  • Tijdens IC opname is GEEN BEZOEK MOGELIJK. Daarnaast lopen verpleging en artsen in isolatie pakken rond waardoor menselijk contact nauwelijks mogelijk is. Het is dus belangrijk om dit vooraf goed te beseffen. Bij ouderen wordt daarom vaak afgezien van IC opname, omdat zij vaak vinden dat het sociale isolement en de kans om eenzaam te sterven, niet opweegt tegen de kleine kans op overleving. Dit is heel hard en verdrietig om te lezen, maar gezien de huidige situatie op de IC’s is dit nu eenmaal niet anders.

Ben je NVAVG-lid en heb je vragen?

Stel ze dan in de Siilo groep van de NVAVG.