Veel mensen met een LVB redden zich wel. Maar het verkeerd begrijpen van een brief, het verkeerd invullen van een formulier, of het te veel vertrouwen van de verkeerde mensen, kan snel uitlopen op problematische schulden of zelfs criminaliteit. Onze samenleving is te complex geworden en grote groepen mensen kunnen niet meer gewoon participeren. Het lijkt wel alsof het landelijk beleid een blinde vlek heeft voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. Minder zelfredzame mensen hebben ondersteuning nodig. Er zijn maatwerkoplossingen nodig die met lef en domeinoverstijgend worden aangepakt.

Hoe kan de landelijke overheid bijdragen aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

Met o.a.: Tweede Kamerleden Lucille Werner en Mirjam Bikker, Voorzitter VGN Boris van der Ham, Voorzitter College voor de Rechten van de Mens Jacobine Geel, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de UvA Xavier Moonen, Lid Raad van Bestuur Xtra Margo van Rheenen, interdepartementaal beleidsonderzoeker Gerda van Dijk en Wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal

Kijk hier de livestream

De film ‘Met Lef en Liefde’

Voor ‘Met Lef en Liefde’ volgde documentairemaker Julia von Graevenitz een jaar lang vier mensen met een LVB in hun weg richting zelfstandigheid. Een weg vol hobbels en obstakels. Deze ontroerende maar ook confronterende film, maakt inzichtelijk hoe moeilijk het voor mensen met een LVB is om gewoon mee te kunnen doen in de samenleving. Zij geven een inkijk in hun leven en houden ons hiermee een spiegel voor.

Voorlopig is alleen nog op 14 april de film gratis te zien, mis het niet!

Kijk hier de film

https://vimeo.com/617850995

Het wachtwoord voor deze video is: SN_1404_DH