Op 30 maart 2022 werd voor de veertiende keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt in Nijmegen. De winnaar is dr. Kristel Vlot-van Anrooij voor haar proefschrift ‘Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities, an innovative adaptation of the settings approach.’

Uit het juryrapport

In het proefschrift wordt aandacht besteed aan een relevant onderwerp voor eenieder van ons: gezondheidsbevordering. Daarbij koos mevrouw Vlot voor de gezondheidsbevordering van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Een groot aantal van deze mensen verblijft in een zorginstelling en zijn op veel levensdomeinen afhankelijk van hun omgeving. Het onderzoek vertrekt dan ook niet vanuit individuele gedragsverandering, maar richt zich op de omgeving van deze mensen.

In de uitvoer van het onderzoek heeft veel samenwerking met de praktijk plaatsgevonden. Mevrouw Vlot heeft verschillende personen, variërend van mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, professionals en managers weten te betrekken bij haar onderzoek, en werkte als onderzoekster in de uitvoer en besluitvorming over het onderzoek in het bijzonder samen met co-onderzoekers. Het resultaat levert waardevolle en toepasbare inzichten op voor de praktijk, en aandacht voor verbetering als het gaat om gezondheidsbevordering. De jury waardeert dat het onderzoek niet alleen constateert dat gezondheidsbevordering van belang is, maar dat direct een tool is ontwikkeld waarmee zorgaanbieders aan de slag kunnen. Zo kunnen inzichten uit het onderzoek direct toegepast worden in de verbetering van de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

De jury is onder de indruk van het vele werk dat verricht is, de nauwe samenwerking met de praktijk, de wijze waarop verschillende deelstudies mooi op elkaar aansluiten en het proefschift een geheel vormt, volledig en rijk met maar liefst zes gepubliceerde artikelen.

Haar prijs bestond uit een bedrag van € 20.000,-.

Tweede prijzen

De twee andere genomineerden ontvingen beiden de tweede prijs: dr. Pauline Hamers, met haar proefschrift ‘Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities. Diagnostics and non-pharmacological treatment’, en dr. Vincent Peters, met zijn proefschrift ‘Turning modularity upside down: Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective’. Zij winnen beide een bedrag van € 6.000,- bruto.

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met het tijdschrift NTz en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV.

De jury bestond uit prof. dr. Petri Embregts (voorzitter), dr. Marjolein Herps (jurysecretaris), dr. Carien Beurskens (bestuurslid Ds. Visscherfonds), prof. dr. Bea Maes, dr. Sandra Mergler, prof. dr. Xavier Moonen en prof. dr. Geraline Leusink.

In totaal werden 17 proefschriften ingediend met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Meer informatie over de prijsuitreiking, zoals het juryrapport, de samenvattingen van de dissertaties en de presentaties van de drie genomineerden, zijn te lezen op www.ntzonline.nl (Ds. Visscherprijs) en op www.dsvisscherfonds.nl.