De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument dat zorgverleners en patiënten/cliënten kan ondersteunen bij proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg.

Kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, zoals kwetsbare ouderen, kwetsbare mensen met een chronische aandoening, en mensen met een verstandelijke beperking, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Zodra deze cliënten in de laatste levensfase terecht komen, ligt er een uitdagende taak voor zorgprofessionals om zorg te bieden die recht doet aan wat voor de cliënt en zijn of haar kwaliteit van leven belangrijk is. Door proactieve medische zorgplanning kunnen zorgprofessionals tijdig helder krijgen welke wensen en doelen de cliënt heeft in de huidige en toekomstige medische behandeling.

Eerste stap: actuele problemen inventariseren

Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van actuele problemen, oftewel knelpunten, die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop we dat doen is door het versturen van een digitale vragenlijst. Deze knelpunten worden door de toekomstige werkgroep gebruikt voor het opstellen en prioriteren van uitgangsvragen voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument.

Werkt u in de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen, kwetsbare cliënten met chronische aandoeningen en/of voor mensen met een verstandelijke beperking? Bent u vertegenwoordiger van bovenstaande doelgroep(en)? Of werkt u voor een organisatie of instantie die zich op een andere manier bezighoudt met de zorg voor deze doelgroep(en)?

Klik op deze link om de vragenlijst te starten.

Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten en de vragenlijst kan ingevuld worden tot 17 januari 2022.

Alvast dank voor uw deelname!

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de procesbegeleider Patricia Jepma (p.jepma@skilz.nu)