Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Bij kanker in de palliatieve fase is dat ongeveer 30-43%. Ook bij mensen met COPD en hartfalen in de palliatieve fase komt het veel voor. Ongeveer 70% van patiënten in hospices heeft slaapproblemen.

Herziening huidige richtlijn

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase. Daarom wordt de huidige richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De herziening zal zich richten op de terminale fase, vanwege recente richtlijnen rondom slaapproblemen die zijn verschenen en in ontwikkeling zijn. Een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit diverse zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor de herziening. De verwachting is dat de richtlijn in de tweede helft van 2023 gereed zal zijn. De actuele status van deze en andere richtlijnen palliatieve zorg vindt u op de website van IKNL.

De werkgroep Slaapproblemen staat onder voorzitterschap van dr. Richard Starmans, huisarts, kaderhuisarts GGZ, palliatieve zorg, ouderengeneeskunde, migratie en gezondheid.

Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom slaapproblemen in de terminale fase. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt.

Knelpuntenenquête

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot en met 23 februari 2022. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

C.H. (Corinne) Stoop
adviseur palliatieve zorg
c.stoop@iknl.nl
t 06 15 63 55 38

locatie Utrecht, Postbus 19079, 3501 DB
Godebaldkwartier 419, 3511 DT
t 088 234 60 00

www.iknl.nl