Bericht van Marjolijn Wagenaar Msc, promovenda aan de Hanzehogeschool

Met deze oproep willen we graag uw aandacht vragen voor een onderzoek dat zich richt op het samenstellen van een consensus definitie van obstipatie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, motorische en meervoudige beperking.

Obstipatie is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperkingen die kan leiden tot ernstige complicaties. De diagnose van obstipatie is vaak erg moeilijk te stellen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperkingen, en het is onduidelijk welke definitie, signalen en symptomen voor de doelgroep worden gebruikt. Om dit te onderzoeken is een systematische review uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er in de literatuur geen definitie beschikbaar is, die obstipatie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperking concretiseert. De definities uit de onderzoeken zijn beoordeeld op kwaliteit en onderverdeeld in signalen en symptomen. Verder onderzoek blijkt nodig om een geschikte consensusdefinitie te formuleren van obstipatie van mensen (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperking.

Delphi onderzoek onder experts om te komen tot een consensus definitie

Om te komen tot een consensus definitie bevragen wij in dit Delphi onderzoek experts (ouders, AVG’s, verpleegkundig specialisten, begeleiders en verpleegkundigen) wat zij aan signalen en symptomen herkennen in de praktijk bij mensen met (Z)EVMB met obstipatie. Ook worden de definities, signalen en symptomen die we binnen de systematische review vonden voorgelegd. Op deze wijze hopen we een stap te zetten richting een consensus definitie. Het Delphi onderzoek zal online worden afgenomen.

We hebben uw ervaring en kennis nodig om de kwaliteit van zorg bij obstipatie bij mensen met (Z)EVMB te verbeteren!

Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de vragenlijst ‘Delphi onderzoek voor consensus diagnose bij mensen met (Z)EVMB. Door middel van deze vragenlijst krijgt u de gelegenheid om aan te geven waar de zorg ten aanzien van obstipatie verbeterd kan worden.
We hopen van harte dat er een aantal AVG artsen wil meedoen met dit onderzoek en nodigen u daarom graag uit om mee te doen.

De deelnemers krijgen, indien gewenst, een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Daarnaast worden de resultaten uit gewerkt in een wetenschappelijke publicatie en verspreid via presentaties en workshops binnen congressen en symposia.

Doe mee aan het Delphi onderzoek.

Alvast hartelijk dank!
Contactpersonen:
Marjolijn Wagenaar MSc
Promovenda aan de Hanzehogeschool

Prof. dr. C. P van der Schans (promotor)
Prof. dr. A. A. J. van der Putten (promotor)
Dr. A. Waninge (co-promotor)