Verenso heeft samen met de NVAVG vijf informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd). In deze informatieve video’s gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met professionals over de Wet zorg en dwang en de daarmee samenhangende thematiek.

Achtereenvolgens komen aan bod:

Kijk ook op de leeromgeving van Verenso voor de e-learning Wzd (alleen toegankelijk voor leden).