Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft een handreiking ontwikkeld over ‘Behandeling van zeer ernstige zelfverwonding bij mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking; Mogelijkheden, beperkingen, indicaties en handreiking voor de behandeling bij het gebruik van Elektro Aversie Therapie (EAT)’.

De handreiking beschrijft wanneer EAT overwogen en gebruikt kan worden binnen een behandelplan bij zelfverwonding en hoe je dat op een verantwoorde manier doet. Met deze handreiking is het ‘Protocol EAT’ uit 2008 (NIP/NVO) geactualiseerd.

Aanbiedingsbrief.

Handreiking.