Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt, loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Er is daarom een nieuwe gids die beschrijft waar betrokkenen aan kunnen denken en werken om dit beter te laten verlopen. Acht partijen ontwikkelden deze Goed Gesprek Gids zodat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie samen processen kunnen verbeteren rond een bezoek aan de (huis)arts.

Bezoek aan de huisarts gaat niet altijd soepel

In een ideale situatie verloopt het bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts vlekkeloos; de vraag is helder, er is onderling begrip en adviezen worden opgevolgd. Helaas gaat het in werkelijkheid vaak niet zo, blijkt uit gesprekken tussen beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties. Daarom is er nu de Goed Gesprek Gids, waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen om het verloop van een bezoek aan de (huis)arts te verbeteren. 

De Goed Gesprek Gids bundelt verschillende perspectieven

Of een bezoek van aan de (huis)arts goed verloopt, is niet afhankelijk van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen.

Het gaat niet alleen om het goede gesprek tussen de arts en zijn/haar patiënt en alles wat daarbij kan helpen, zoals goede gespreksvaardigheden en een duidelijke hulpvraag, het gaat ook om alle randvoorwaarden die het goede gesprek mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning door begeleiders en aan dossiervoering. De verschillende betrokkenen kunnen de Goed Gesprek Gids gebruiken om onderling het goede gesprek aan te gaan en te bekijken hoe eenieder in samenhang kan bijdragen aan het goede verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts.

Geen handleiding of normatief kader

Het doel van de Goed Gesprek Gids is om alle betrokkenen in beweging te brengen de dagelijkse praktijk zo in te richten dat het bezoek aan de (huis)arts goed verloopt. Om daarbij te helpen beschrijft de Goed Gesprek Gids de wenselijke situatie. Het is dus geen handboek waar je volledig aan moet voldoen, maar een hulpmiddel. Iedereen kan dit document gebruiken om zaken zo goed mogelijk te regelen, onderling (op lokaal niveau) processen en werkwijzen te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

De gids komt voort uit het convenant over medisch generalistische zorg

Om de gids te ontwikkelen werkten vertegenwoordigers samen van acht partijen:

  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN),
  • KansPlus,
  • Ieder(in),
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV),
  • Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG),
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN),
  • BPSW, en
  • Platform VG Brabant.

Deze actie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.