Op 18 november 2022 heeft de Nederlandse Vereniging Arts Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) de Hanna Oorthuysprijs uitgereikt aan Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten (arts VG). De prijs is genoemd naar Hanna Oorthuys (1943-1992), arts VG ‘avant la lettre’. De NVAVG reikt de prijs eens per twee jaar uit aan een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingespannen voor de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep en het vakgebied. 

Criteria en nominaties

De prijswinnaar moet aantoonbare voortgang geboekt hebben op het gebied van profilering en ontwikkeling van het vak en/of de verankering van het vakgebied in de gezondheidszorg. En dát gold voor alle genomineerden, te weten Agnies van Eeghen, Gerjanne Vlasveld, Ilse Zaal-Schuller en Gerda de Kuijper. De jury bestond uit Michiel Vermaak (arts VG en winnaar van de prijs in 2020), arts VG Kathleen van den Brink en Gijs Wanders, oud-nieuwslezer en verslaggever, schrijver, filmer, presentator en vader van een dochter met een beperking. Zij zijn van mening dat alle genomineerden winnaars zijn, waarbij er eentje extra in het zonnetje wordt gezet met de Hanna Oorthuysprijs: Gerda de Kuijper.

Verbinding van praktijk, onderzoek én diverse vakgebieden

Juryvoorzitter Michiel Vermaak, winnaar van de prijs in 2022: ‘Gerda de Kuijper is naast arts VG ook onderzoeker. Door het verzamelen en analyseren van onderzoekgegevens kon ze veranderingen in gang zetten en mensen een kans geven zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Gerda sloeg als arts VG met haar onderzoek een brug naar de psychiatrie.

Ook daar deed ze baanbrekend werk. Ze deed onderzoek naar de afbouw van psychofarmaca, in combinatie met een betere behandeling. Het resultaat: mensen werden weer meer zichzelf. Ze gaf hen als het ware het leven terug. In 2013 resulteerde haar onderzoek in het proefschrift ‘Aspects of long-term use of antipsychotic drugs on an off-label base in individuals with intellectual disability’. Verder werkte ze mee aan de richtlijnen ‘Voorschrijven van psychofarmaca’ en ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ en ze schreef diverse artikelen.

Prijzenswaardig is dat Gerda in het zoeken naar de beste uitkomsten nauw samenwerkt met zorgprofessionals en mensen om wie het gaat: de mensen met een beperking en hun naasten en begeleiders. Het netwerk waar ze projectleider van is heet niet voor niets Samen Denken, Samen Doen. Gerda heeft aandacht voor de kwetsbare medemens, met als missie het mooie in mensen met een beperking naar boven te halen.’

Lees het hele juryrapport

.