De jury van de Ds. Visscherprijs 2022, die wordt toegekend aan een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzorg, heeft de genomineerden bekend gemaakt. Voor 2022 waren zeventien kandidaten. De drie genomineerden voor de prijs zijn, in alfabetische volgorde:

  • Pauline Hamers: Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities. Diagnostics and non-pharmacological treatment.
  • Vincent Peters: Turning modularity upside down: Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective.
  • Kristel Vlot – van Anrooij: Embedding health promotion in support settings for people with Intellectual disabilities, an Innovative adoptation of the settings approach.

Achtergrond

Eenmaal in de twee jaar wordt de Ds.Visscherprijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 20.000 bruto. Voor de genomineerden, die als tweede en derde worden verkozen, zijn prijzen van € 6.000 bruto beschikbaar. De prijs is een initiatief van het Ds. Visscherfonds i.s.m. het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

De jury bestaat uit: prof. dr. Petri Embregts (voorzitter), prof. dr. Bea Maes, prof. dr. Geraline Leusink, prof. dr. Xavier Moonen, dr. Sandra Mergler, dr. Carien Beurskens (bestuurslid Ds. Visscherfonds) en dr. Marjolein Herps (jurysecretaris).

Uitreiking Ds. Visscherprijs 2022

De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op:

Woensdag 30 Maart 2022
In de Academiezaal van de Aula
Radboud Universiteit
Comeniuslaan 2 Nijmegen

Programma

14.00 Inloop
15.00 Opening door Dr. Ad Lansink, voorzitter Ds. Visscherfonds
15.10 Ds. Visscherlezing door Elise van der Velde: Ontdekken. Aanvaarden. Genieten.
Hoe als moeder om te gaan met een kind dat voor altijd verstandelijk beperkt is.

Lang dacht schrijver en podcastmaker Elise van der Velde dat achter de indringende blik van haar niet-sprekende rolstoelzoon een ‘gewoon’ kind schuilde. Een kind dat alles begreep maar zelf niet begrepen werd. Pas na jaren kon ze dit met zekerheid vaststellen dat dit niet zo was. En dan? Hoe accepteer je dat je nooit één gewoon gesprek met je eigen zoon zult hebben? Dat hij voor altijd verstandelijk beperkt is? Bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs spreekt zij over de ontdekkings- en acceptatietocht van een moeder met gehandicapt kind. En neemt ze u mee in de wereld naast de wetenschap.

15.30 Korte presentaties door de drie genomineerden (in alfabetische volgorde):
• Dr. Pauline Hamers: Shine a light on depressive symptoms in adults with intellectual disabilities. Diagnostics and non-pharmacological treatment
• Dr. Vincent Peters: Turning modularity upside down:Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective.
• Dr. Kristel Vlot- van Anrooij: Embedding health promotion in support settings for people with Intellectual disabilities, an Innovative adoptation of the settings approach
16.15 Drs. Marielle Ouwens: Intermezzo over het subsidiebeleid van het Ds. Visscherfonds: financiële ondersteuning van onderzoekprojecten ten behoeve van mensen met verstandelijke beperkingen
16.30 Bekendmaking winnaar Ds. Visscherprijs 2022, door prof.dr. Petri Embregts, juryvoorzitter
16.40 Uitreiking Ds. Visscherprijs 2022 door Dr. A. Lansink
16.45 Feestelijke borrel in de ontvangstruimte van de Aula, waar de gasten s gelukwensen kunnen aanbieden aan de prijswinnaars
18.00 Sluiting

Het bestuur van het Ds. Visscherfonds nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de uitreiking van de 14e Ds. Visscherprijs. In verband met de beschikbare ruimte en de voorbereiding van de receptie wordt u verzocht uw aanwezigheid tijdig door te geven aan Marjolein Herps jurysecretaris Ds. Visscherprijs 2022: jurysecretariaat@dsvisscherfonds.nl

Voor informatie over de prijsuitreiking gelieve u zich te melden bij ondergetekende: voorzitter@dsvisscherfonds.nl

Namens het bestuur van het Ds. Visscherfonds:
Dr. Ad Lansink