Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om een korting van 3 uur per maand over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

De nieuwe regeling houdt in dat de RGS bij specialisten en profielartsen van wie de registratie uiterlijk 31 december 2026 verloopt, het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met maximaal 66 vermindert.
Voor elke maand van de beoordelingsperiode van de aanvraag tot herregistratie die in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 valt, vermindert de RGS het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met 3 uur per maand. Maximaal gaat het om 22 maanden x 3 uur = 66 uren deskundigheidsbevordering. Het CGS en de RGS gaan ervan uit dat het voor specialisten in deze periode door de coronacrisis moeilijker is om deel te nemen aan congressen en andere vormen van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Punten uit eerdere regeling al in uw GAIA-dossier?

Mogelijk heeft u vanwege een eerdere regeling al punten toegekend gekregen in uw GAIA-dossier. Deze punten worden dan in mindering gebracht op de maximaal 66 punten deskundigheidsbevordering. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden ter illustratie. Wat dit precies betekent voor uw aanvraag tot herregistratie vindt u in deze tabel.

Voorbeeld 1: Uw registratie verloopt op 2 augustus 2021. De beoordelingsperiode bij uw herregistratie is de periode 2 augustus 2016 tot 2 augustus 2021. Van deze periode vallen 18 maanden (maart 2020 tot en met augustus 2021) in de covid-periode. Maart 2020 en augustus 2021 tellen daarbij als hele maanden. De RGS vermindert het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met 18 x 3 = 54 uren.
U heeft in de beoordelingsperiode al 40 punten bijgeschreven gekregen in GAIA vanwege een eerdere regeling. Dat betekent dat de RGS door deze verruimde regeling het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met nog 54 – 40 = 14 uren vermindert.
Als er tenminste 200 –14 = 186 uren geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in uw GAIA-dossier staan, komt u in aanmerking voor herregistratie voor de volledige vijf jaar.
Voor de nieuwe herregistratieperiode na 2 augustus 2021 kunt u te zijner tijd nog 12 punten vermindering krijgen (september t/m december =  4 maanden x 3 punten per maand).

Voorbeeld 2: Uw registratie verloopt op 15 mei 2025. De beoordelingsperiode bij uw herregistratie is de periode 15 mei 2020 tot 15 mei 2025. Van deze periode vallen 20 maanden (mei 2020 tot en met december 2021) in de covid-periode. Mei 2020 en december 2021 tellen daarbij als hele maanden. De RGS vermindert het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met 20 x 3 = 60 uren. U heeft in de beoordelingsperiode al 40 punten bijgeschreven gekregen in GAIA vanwege een eerdere regeling. Dat betekent dat de RGS door deze verruimde regeling het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met nog 60 – 40 = 20 uren vermindert. Als er tenminste 200 – 20 = 180 uren geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in uw GAIA-dossier staan, komt u in aanmerking voor herregistratie voor de volledige vijf jaar.

Voorbeeld 3: Uw registratie verloopt op 22 november 2022. De beoordelingsperiode bij uw herregistratie is de periode 22 november 2017 tot 22 november 2022. Van deze periode vallen de volledige 22 maanden (maart 2020 tot en met december 2021) in de covid-periode. De RGS vermindert het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met 22 x 3 = 66 uren.
U heeft in de beoordelingsperiode al 40 punten bijgeschreven gekregen in GAIA vanwege een eerdere regeling. Dat betekent dat de RGS door deze verruimde regeling het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u moet behalen met nog 66 – 40 = 26 uren vermindert.
Als er tenminste 200 – 26 = 174 uren deskundigheidsbevordering in uw GAIA-dossier staan, komt u in aanmerking voor herregistratie voor de volledige vijf jaar.