De NVAVG heeft meegewerkt aan een document over behandeling binnen de langdurige gehandicaptenzorg. Het doel van het document is om een goed beeld te scheppen van wat de term ‘behandeling’ in de gehandicaptenzorg inhoudt. Die beschrijving is bedoeld ter verduidelijking voor partijen die samenwerken met de gehandicaptenzorg.