Heldere verwijsafspraken voor iedereen

Heldere afspraken over verwijzingen, centraal vindbaar en geborgd. Vanaf nu is het zover: alle afspraken omtrent verwijzingen zijn in het document ‘Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg’ vastgelegd. Hierin is onder meer beschreven wanneer een verwijzing nodig is, de geldigheid ervan en veel voorkomende situaties rondom verwijzingen. Deze afspraken werden in 2016 gemaakt en zijn op initiatief van [Ont]Regel de Zorg en in samenwerking met alle partijen die hiermee te maken hebben nu in dit document centraal gebundeld en geborgd.

Duidelijke afspraken voor iedereen

Het document ‘Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg’ is voor verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten, en andere professionals die te maken hebben met verwijzingen. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en poliassistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

In samenwerking met alle relevante partijen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijk houdende Huisartsen (VPH), relatiebeheerders eerste- en tweedelijnszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hier samen aan gewerkt en onderschrijven de afspraken in dit document.

Centrale vindplaats op ordz.nl/verwijsafspraken

Kijk op www.ordz.nl/verwijsafspraken voor de up to date versie van dit document. Daarnaast is hier ook een processchema te vinden dat gebruikt kan worden bij de vraag: Is een verwijzing nodig? Zijn er aanpassingen nodig? Dan passen we de informatie op www.ordz.nl/verwijsafspraken aan. In alle communicatie wordt dan ook naar deze plek doorgelinkt.

Help mee om iedereen te informeren

We verzoeken jullie om ons te helpen alle betrokken doelgroepen te bereiken en te informeren over de centrale vindplaats van deze verwijsafspraken. Dat kan bijvoorbeeld door het nieuwsbericht op ordz.nl en/of de LinkedIn post te delen, waarin we ook verwijzen naar ordz.nl/verwijsafspraken.

Meer informatie of opmerkingen   

Zijn er vragen of opmerkingen over dit document of processchema? Laat het weten via www.ordz.nl/contact