Werk je graag met mensen? Verleen jij graag specialistische medische zorg in curatieve en preventieve zin aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of NAH? Dan ben jij helemaal op je plaats in deze functie!

Als onze nieuwe AVG lever je medisch specialistische, handicap-gerelateerde zorg aan cliënten van Gors. Je verricht diagnostiek, stelt behandelingen in en coördineert binnen een multidisciplinaire setting de uitvoering en evaluatie daarvan.

Daarnaast lever je een bijdrage in het kader van de Wet Zorg en Dwang waar het gaat om onvrijwillige zorg vormen die een medische inbreng vragen.

Naast zorg aan de cliënten die verblijven binnen Gors vervul je een rol als AVG voor onze cliënten die extramurale zorg van Gors krijgen en die je op verwijzing van huisartsen en/of medisch specialisten ziet.

Op beleidsmatig gebied lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het medisch beleid van de organisatie. Je signaleert knelpunten in het kader van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de medische zorg en adviseert hierover aan de manager.

Gors

Gors is een kleinschalige instelling met diverse locaties in Zeeland. En daar zijn we trots op! Dat maakt interdisciplinair overleg makkelijk binnen het Expertise- en behandelingsteam.

De praktijkondersteuners ondersteunen je in je caseload. Bovendien is er een goede relatie met de huisartsenzorg in de regio (alle clienten van Gors hebben een eigen huisarts) en bestaat er een heldere afbakening tussen huisartsenzorg en AVG-zorg.

Als AVG lever je ook een bijdrage aan Zeeland Onbeperkt, waarin diverse Zeeuwse organisaties in de gehandicaptenzorg met elkaar samenwerken en elkaar versterken.

Je werkt zelfstandig maar ook in multidisciplinair teamverband, samen met een collega AVG, 2 praktijkondersteuners en administratieve medewerkers. Een gemotiveerd team met veel kunde en gezelligheid!

Jij

Je bent volhardend en geduldig in de omgang met en behandeling van cliënten. Je hebt overtuigingskracht en kunt tegengestelde belangen overbruggen, maar je hebt ook bovenal tact en inlevingsvermogen en je kunt luisteren, motiveren en stimuleren.

Je houdt ervan om zelfstandig te werken, maar ook samen met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner. Uiteraard kun je je uitstekend uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Een positieve instelling is hierbij een vereiste.

Wonen en werken in Zeeland

Ruimte, gastvrijheid, de zee altijd dichtbij, betaalbare woningen, geen files, goed onderwijs… Zoveel redenen om in deze mooie regio te wonen en te werken. Neem eens een kijkje op https://www.zeeland.com/nl-nl/live-work.

Interesse, vragen, reactie?

Laat het ons weten. We komen graag met je in contact!

Lees verder wat we vragen en bieden en reageer.