Hoewel het volgens de huidige coronamaatregelen wel mogelijk is om de ALV en studiedag fysiek door te laten gaan, hebben we als bestuur toch anders besloten, om de risico’s voor onszelf, de medewerkers en vooral de cliënten te beperken.

De ALV gaat gewoon door, maar is nu online

De ALV wordt omgezet wordt naar een online bijeenkomst. Je ontvangt daarover nog nader bericht en een inlogcode voor de Teams bijeenkomst. Datum en tijd wijzigen niet: De ALV is dus online op 19 november van 09.30 – 11.15 uur.

De studiemiddag wordt naar een later moment verplaatst

De studiemiddag gaat niet door. Ook niet online, omdat het op deze korte termijn niet mogelijk is om de fysieke bijeenkomst om te zetten in een online studiemiddag. De DKB-commissie plant een nieuwe datum. Iedereen krijgt daar tegen die tijd bericht van. Kun je niet op de nieuwe datum, dan storten we je betaalde bijdrage terug.

Heb je nog vragen? Laat het weten via secretariaat@nvavg.nl.