Patiëntenvereniging Klaverblad, de Zeeuwse ziekenhuizen, de zorginstellingen  en ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben richtlijnen opgesteld. Meer afgestemd op de persoonlijke behoeften en wensen van deze doelgroep. Deze zijn woensdag 25 juni jl. ondertekend en aangeboden aan de twee Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en ZorgSaam.

Meer informatie vind u op onze website.