Zorgverleners tevreden met voortbestaan keuzevrijheid patiënt

KNMP | Den Haag | 10 juni 2014

Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en apothekers juichen het besluit toe om de vrijheid van de patiënt bij het kiezen van een eigen zorgverlener te laten voortbestaan.

VVD, PvdA, D’66, ChristenUnie en SGP kiezen hiermee duidelijk voor het belang van kwalitatief hoogstaande zorg in de nabijheid van de patiënt. Dat stellen LHV (huisartsen), NMT(tandartsen), KNGF (fysiotherapeuten), NVLF (logopedisten) en KNMP (apothekers).

Direct na het uitkomen van het regeerakkoord in oktober 2012, waarin het plan werd aangekondigd om art. 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen, hebben deze beroepsorganisaties gewezen op de nadelige gevolgen hiervan voor de patiënt.

Aanpassing van dit artikel zou absoluut ongewenst zijn geweest. De continuïteit van zorg aan en de vrije keuze van de patient zouden door deze verandering in gevaar zijn gekomen. Bovendien zou de onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars ten opzichte van zorgverleners verder worden versterkt.

Met het huidige besluit kan de vertrouwensrelatie tussen patiënt en diens zorgverlener in stand blijven. Juist het vertrouwen van een patiënt in zijn zorgverlener zorgt ervoor dat de kans op gezondheidswinst groter is.

Voorzitter Rik van der Meer: “Wij hebben als KNMP heel hard gewerkt om de vrijheid van de patiënt om de eigen apotheker te kiezen overeind te houden. Zeker nu er zoveel op de zorg afkomt, is het belangrijk dat de samenwerking huisarts-apotheker-wijkverpleegkundige in de eerste lijn wordt gestimuleerd en dat patiënten een duurzame relatie met hun apotheker kunnen opbouwen. Juist met dat in het achterhoofd is de keuzevrijheid van de patiënt zo belangrijk.”.

Wel dringen de beroepsorganisaties aan op meer transparantie en duidelijkheid van zorgverzekeraars richting hun verzekerden. Zeker nu minister Schippers heeft aangekondigd dat er naast de naturapolis en de restitutiepolis een derde polis komt.