Onderstaand bericht is onlangs per mail verstuurd. De deadline is van 5 maart naar 15 april verschoven.

De Stuurgroep richtlijnontwikkeling hoopt hiermee meer reacties te kunnen verzamelen. We zien uw reactie dan ook graag tegemoet via het secretariaat. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 


Er is een herziening gemaakt voor een van ons oudste richtlijnen, de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij verstandelijk gehandicapten.

Namens de NVAVG willen wij jullie via deze weg om medewerking vragen bij de commentaarronde voor dit concept. In de bijlagen bij dit bericht vinden jullie de herziening en het bijbehorende feedbackformulier.

Graag ontvangen we jullie reacties uiterlijk 5 maart 2018  15 april 2018 via reactie op dit bericht (dus via mailadres secretariaat@nvavg.nl ).

 De NVAVG stuurt de gebundelde reacties door naar de richtlijnwerkgroep.

 Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking,

 Met vriendelijke groet,

 Marjan Fischer, namens de Stuurgroep Richtlijn Ontwikkeling (SRO)

Richtlijn

Commentaarformulier