De Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een verkiezingspamflet opgesteld met oog op de verkiezingen in november.

Tien aanbevelingen

In het pamflet staan tien aanbevelingen zodat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen, een betekenisvol leven kunnen leiden en zodat we kunnen blijven werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Voor een echt inclusieve samenleving hebben we iedereen nodig, juist ook de partijen buiten de zorgsector: het bedrijfsleven, het onderwijs, het openbaar vervoer, recreatie en de politiek.

Ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland kunnen nog niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Want deze wordt steeds complexer, sneller en veeleisender. Daarnaast hebben steeds meer mensen een intensievere zorgvraag. Het is steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden. De financiële positie van zorgorganisaties is verslechterd en het zorgstelsel kent nog teveel schotten. Met het verkiezingspamflet vragen de partijen aandacht bij de politiek voor deze situatie. Werken aan zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, is werken aan beschaving.