Als arts ben je continu bezig je dienstverlening en professioneel functioneren verder te ontwikkelen. Sinds 2008 ondersteunt de NVAVG daarbij met het visitatietraject. Visitatoren vervullen daarin – als beroepsgenoten – een vitale rol.

Heb jij altijd al iets gehad met kwaliteitsontwikkeling en coaching? Wil je collega’s ondersteunen en stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun sterke en minder sterke punten?
Meld je dan aan als visitator!

Wat ga je doen?

Als visitator help je een groep collega’s met het opstellen van een professioneel ontwikkelplan, waarmee ze de komende 5 jaar aan de slag kunnen. Je doet dat door feedback te geven tijdens de formele visitatie. Samen met steeds een andere visitator voer je 2-3 visitaties per jaar uit.

Hoeveel tijd kost het je?

De visitatie van een groep kost je ongeveer 12 uur aan voorbereiding en uitvoering van de visitatie zelf. En eens per jaar heb je een uitwisselingsbijeenkomst met je collega-visitatoren. De ervaring leert dat dit bij elkaar ca. 30-40 uur kost per jaar (afhankelijk van het aantal uitgevoerde visitaties).

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je helpt je beroepsgenoten met hun professionele ontwikkeling en leert zelf veel door ‘in de keuken’ van collega’s mee te kijken.
 • Je ontvangt een vergoeding voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie.
 • Je krijgt een (kosteloze) korte training (van 3 dagdelen) om je voor te bereiden op je rol; hier krijg je ook nog eens 9 accreditatiepunten voor.

 Aan welke eisen moet je voldoen?

 1. Minimaal vijf jaar in het bezit van geldige registratie als arts VG op het moment dat je visitator wordt
 2. Minimaal 16 uur per week werkzaam in de praktijk (op het moment van benoeming) als AVG in de individuele patiënten­zorg
 3. Zelf de visitatie één of meerdere keren succesvol hebben afgesloten
 4. Aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid met kwaliteitssystemen
 5. In het bezit van de voor het uitvoeren van visitaties vereiste communicatieve vaardigheden
 6. Op hoofdlijnen kennis van en loyaliteit met producten en opvattingen van de NVAVG
 7. Een behoorlijke (praktijk)kennis van beleid, richtlijnen en beroepscodes van de NVAVG en aan­ver­wante beroepsgroepen
 8. Voldoende vaardigheid in het gebruik van het elektronisch ondersteuningssysteem Scorion
 9. Bereidheid zich te conformeren aan het visitatiereglement
 10. Deelname met goed gevolg aan de visitatietraining
 11. Jaarlijks ongeveer 30-40 uur beschikbaar voor het uitvoeren van 2-3 visitaties en deelname aan een uitwisselingsbijeenkomst

Belangstelling?

Voor vragen kun je ons altijd bellen (via 030-2040630).

Voldoe je aan de eisen en wil je je direct aanmelden? Stuur ons dan een korte brief met motivatie en uitleg waarom jij een geschikte visitator bent. Voeg ook je cv toe met relevante ervaring en competenties.

(Eventuele) selectie van kandidaten vindt plaats op grond van:

 • een evenredige regionale spreiding (woon/werkplaats)
 • een evenredige vertegenwoordiging vanuit de diverse werksettings
 • een evenredige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke artsen VG

Stuur je brief + cv via de mail naar:  kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl onder vermelding van ‘sollicitatie visitator’.