De Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is op zoek naar een

manager bureau NVAVG
24 uur per week | Utrecht | WO

De NVAVG maakt als beroepsvereniging momenteel een flinke professionaliseringsslag. De komende jaren zetten we een stevig fundament neer met de vorming van een bureau met beleidsmedewerkers, projectleiders en administratieve ondersteuners. Voor het bureau zoeken we een manager die vorm geeft aan de professionele ontwikkeling, leiding geeft aan alle bureaumedewerkers en die het bestuur adviseert en ondersteunt.

Wat ga je doen?

Je stuurt alle medewerkers van het bureau hiërarchisch aan, inclusief de bijhorende HR-taken (gesprekkencyclus, verzuim, ontwikkeling) en je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau. De inzet en capaciteitsplanning van de medewerkers van het bureau is jouw verantwoordelijkheid.

Daarnaast werk je nauw samen met het bestuur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over bestuurlijke besluitvormingsprocessen, strategie en beleid, governance, financiën en stakeholdermanagement. Je ondersteunt het bestuur door het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het bewaken van de voortgang en het afhandelen van besluiten.

Je zorgt mede voor het professionaliseren van het bureau, je beheert het projectenportfolio en je zorgt voor (financiële) rapportages en verantwoording van alle lopende projecten, in samenwerking met de beleidsmedewerkers en controller.

Als manager heb je

  • minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare managementrol
  • ervaring met leidinggeven aan beleidsmedewerkers en projectleiders
  • een academisch werk en -denkniveau
  • ruime ervaring met projectmanagement
  • kennis van en ervaring met financiën en financiële (subsidie)stromen
  • overtuigingskracht, en je bent gericht op samenwerken en resultaatgericht
  • analytisch vermogen en organisatiesensitiviteit

Wie zijn wij?

De NVAVG heeft als doel om alle mensen met een verstandelijke beperking de juiste medische zorg te bieden. Onder andere door kennis te delen, richtlijnen te ontwikkelen en het vak van de arts VG beter op de kaart te zetten. Verder behartigt de NVAVG de belangen van de ruim 300 leden, waarvan de meesten arts VG of aios VG zijn. Binnen de NVAVG zijn er diverse commissies, met elk zijn eigen aandachtsgebied. Denk aan ethiek, deskundigheidsbevordering, richtlijnontwikkeling, palliatieve zorg, duurzaamheid, slaap en accreditatie. Je leest er meer over op www.nvavg.nl.

Wat kun je van ons verwachten?

We bieden je een uitdagende functie die je deels zelf vorm kan geven. Je salaris ligt tussen de € 4772 en 7194 bruto per maand en je hebt 201 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Je krijgt een eindejaaruitkering van 8.33% en we regelen je pensioen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst.

Interesse?

Stuur je cv met motivatie naar secretariaat@nvavg.nl.

Wil je eerst meer informatie?

Stuur een mail naar matijn.coret@nvavg.nl of bel 06-40886136, dan vertellen we je meer.