Bestuur

Het bestuur kan altijd versterking gebruiken in de vorm van bestuursleden, maar ook in de vorm van leden die deeltaken willen uitvoeren. We werken met vijf portefeuilles:

 1. Deskundigheid
 2. Kwaliteit
 3. Beroepsbelangen
 4. ICT
 5. Regionalisering

Heb je interesse in één van deze gebieden en wil je je inzetten voor de vereniging en wat extra kennis en kunde opdoen? Neem dan contact op met het bestuur via bestuur@nvavg.nl.

Pr-commissie

Activiteiten

Al enkele jaren is het een doel van de pr-commissie om medische studenten, coassistenten en basisartsen voor ons specialisme te interesseren. Wij willen ons vak onder de aandacht brengen door regelmatig op carrièrebeurzen, symposia en congressen aanwezig te zijn. 

De afgelopen jaren hebben we, vaak met hulp van enthousiaste collega AVG’s, op meerdere carrièrebeurzen gestaan en studenten enthousiast kunnen maken voor het specialisme. Bijvoorbeeld door middel van het geven van een workshop of het bemensen van een stand op de informatiemarkt. Hiervoor willen we de collega’s heel hartelijk bedanken! 

Lijkt het je leuk om een keer een workshop te geven of om een informatiestand te bemensen, dan horen we dit graag. Er zijn genoeg activiteiten waarvoor we collega’s kunnen inzetten.

Fotograaf

De pr-commissie legt samen met het secretariaat een archief aan met foto’s van de studiedagen en belangrijke gebeurtenissen (zoals de uitreiking van de Hanna Oorthuysprijs). De pr-commissie zoekt mensen die het leuk vinden foto’s te maken op de studiedagen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de pr-commissie. 

Commissie zoekt nieuwe leden

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Spreekt het je aan om ons vak te promoten, mee te denken met  de ontwikkeling van nieuwe pr-activiteiten/ materialen en/of via social media betere bekendheid te geven aan het vakgebied, neem dan contact op met de pr-commissie. We hopen je snel te ontmoeten! De pr-commissie is te bereiken via pr.commissie@nvavg.nl.

(gast)Redactieleden TAVG

De redactie van het TAVG kan wel wat versterking gebruiken. De redactie vergadert ongeveer vier keer per jaar in centraal Nederland. De overige communicatie verloopt per mail; de meeste taken zijn dus vanuit huis uit te voeren.

De taken van de redactieleden zijn onder andere:

 • het vergaren van relevante kopij.
 • het contact opnemen en onderhouden met (potentiële) schrijvers.
 • het lezen en redigeren van kopij.

Vind je het leuk om samen met ons vier keer per jaar een wetenschappelijk tijdschrift te produceren, neem dan contact op met de redactie via tavg@nvavg.nl. We vertellen je dan graag meer over de taken en de gevraagde tijdsinvestering.

Commissie Deskundigheidsbevordering

Vind je het ook belangrijk dat er een goed nascholingsaanbod voor de AVG is?

Dan zijn wij op zoek naar jou! De commissie deskundigheidsbevordering (DKB) is op zoek naar versterking.

 Wat vragen we

 • Een creatieve en inspirerende inbreng tijdens onze telefonische vergaderingen, gemiddeld drie per jaar op een avond.
 • Je participatie in het organiseren van een studiedag. Dit gebeurt per toerbeurt door twee leden van de commissie, waarbij de overige leden meedenken waar nodig.
 • Deelname aan onze fysieke vergadering eens per jaar, waarop we tot verdere professionalisering van onze werkwijze komen door verdieping op didactische en organisatorische aspecten.

Wat bieden we

 • De mogelijkheid om jezelf op didactisch gebied te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid om invloed te hebben op het nascholingsaanbod voor AVG’s.
 • En last but not least: een gezellige, open en collegiale commissie, waarin ieders inbreng op waarde wordt geschat.

Heb je interesse, neem dan contact op met Petra Lubbers via secretariaat@nvavg.nl).

Kwaliteitsvisitatie

De commissie kwaliteitsvisitatie is op zoek naar leden. De commissie komt vier keer per jaar bijeen en heeft een formele taak: met name het (verder) ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het NVAVG-visitatiemodel, met inbegrip van het instrumentarium.  De commissie wordt bij het uitvoerend werk ondersteund door het bureau Kwaliteitsvisitatie van de NVAB.

Meer weten? Neem contact op met Petra Lubbers via secretariaat@nvavg.nl.