De richtlijn voor diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij verstandelijke gehandicapten van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is in 1995 tot stand gekomen en tot op heden niet meer herzien. Een kwaliteitsstandaard is van groot belang voor onze doelgroep aangezien slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking veel voorkomt. De prevalentie voor de totale populatie van verstandelijk beperkte zorggebruikers werd vastgesteld op 30%. Daarnaast wordt slechthorend bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) makkelijk gemist.

In het kader van richtlijnherziening heeft het bestuur van de NVAVG in 2014 de opdracht gegeven deze standaard te beoordelen op bruikbaarheid en te moderniseren. Een werkgroep bestaande uit professionals betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en met kennis van auditieve problematiek werd ingericht: drie Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), twee audiologen, twee logopedisten en een KNO-arts.

Het resultaat: een nieuwe handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Het bestuur bedankt iedereen die zijn of haar bijdrage hieraan geleverd heeft en roept de lezers op om de handreiking door te sturen naar andere geïnteresseerden.