Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) publiceert  ‘Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking’. De publicatie is geschreven voor behandel- en begeleidingsteams in de gehandicaptenzorg. Deze teams bestaan uit gedragsdeskundigen, zoals orthopedagogen en psychologen, artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), persoonlijk begeleiders en eventueel andere betrokkenen. Doel is om zorgprofessionals te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken van probleemgedrag en verder te kijken dan de eigen discipline. Op deze wijze wil het CCE expertise, opgedaan tijdens consultaties, verspreiden.