Het allereerste leerboek over patiënten met een verstandelijke
beperking is vooral bedoeld voor artsen in opleiding tot arts
verstandelijk gehandicapten, maar is zeker geschikt voor huisartsen en
huisartsen in opleiding. Elke huisarts heeft immers patiënten met een
verstandelijke beperking. De eerste hoofdstukken zijn voor allerlei
specialisten (en studenten) relevant: hoe praat je als dermatoloog of
cardioloog met iemand met een verstandelijke beperking? Ook voor
kinderartsen lijkt het me een handig naslagwerk.  

Wat staat er in?
Het boek heeft naast een inleiding 3 grote onderdelen: (1) wat is
nodig om medische zorg te verlenen, (2) medische zorg belicht vanuit
veelvoorkomende comorbiditeit (neurologische aandoeningen, horen,
zien, gedrag, bewegingsapparaat, endocriene stoornissen etc.) en (3)
een deel over zorg vanuit etiologie (syndroom van Down,
aanlegstoornissen, peroxisomale ziekten, syndromen als dat van
Angelman, Prader-Willi etc.).

Oordeel
Het is een zeer compleet boek met een uitstekend register. Door de
strikte indeling van elk hoofdstuk vind je gemakkelijk informatie.
Er zijn voldoende verhelderende illustraties en schema’s. Hoewel
nergens is aangegeven hoe evidencebased de informatie is, stoort me
dat nu eens helemaal niet. Voor een boek dat door zo veel auteurs (>
100) is geschreven, heeft het een bewonderenswaardige eenheid. Een
jong, klein vakgebied (< 200 specialisten) heeft zo een zeer gezond
kind gebaard. Ik ben er snel in gaan lezen en heb de ziektebeelden van
een aantal van mijn patiënten nu weer helder.

Aanbeveling
Prachtig boek, dat zeker bij alle specialisten voor verstandelijk
gehandicapten in de kast hoort, maar ook bij kinderartsen en
huisartsen.

Lees het volledige artikel op 

http://www.ntvg.nl/artikelen/medische-zorg-voor-patienten-met-een-verstandelijke-beperking