Draag bij aan de wetenschap door het invullen van een korte vragenlijst over individuen met Downsyndroom!

 Voor mijn masterscriptie ben ik op zoek naar artsen (AVG), seksuologen en (ortho)pedagogen die een steentje willen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de ouderschapsvaardigheden van mensen met het syndroom van Down. In mijn bachelorscriptie heb ik literatuuronderzoek gedaan naar het gedragsfenotype van mensen met het syndroom van Down, dat ik gekoppeld heb aan de aspecten van goed genoeg ouderschap (volgens de factoren van Winnicott, aangevuld met het balansmodel van Bakker en het ecologische model van Bronfenbrenner). Hieruit kwam naar voren dat er zowel uitdagingen als krachten liggen in het (hypothetische) ouderschap van deze populatie.

In mijn masterscriptie zou ik graag verder (empirisch) onderzoek willen verrichten om meer inzicht te krijgen in hoeveel stelletjes met Downsyndroom in Nederland te vinden zijn, hoeveel stelletjes er (g)een kinderwens hebben en wat uitdagingen respectievelijk krachten zijn in het (hypothetische) ouderschap van mensen met Downsyndroom. 

 U vraagt zich wellicht af waarom ik dit wil onderzoeken?

Mijn interesse in dit onderwerp is gewekt door de participatiewet, welke geldt sinds 2015. Door deze wet mag iedereen werken in de maatschappij en kan er ondersteuning worden geboden wanneer iemand dit nodig heeft. Mensen met het syndroom van Down werken ook steeds meer binnen de samenleving (denk aan Brownies & Downies bijvoorbeeld), krijgen steeds meer contacten waaruit vriendschappelijke relaties kunnen ontstaan, alsook romantische relaties, wat eventueel een zwangerschap tot gevolg zou kunnen hebben. Er zijn een aantal gevalsbeschrijvingen in de (internationale) wetenschappelijke literatuur te vinden waar zwangerschappen van mensen met het syndroom van Down worden beschreven en worden gemonitord.

Voor wat betreft Nederland is (zover ik weet) niet bekend hoeveel mensen met Downsyndroom een kinderwens hebben, zwanger raken en de opvoeding en verzorging van kinderen op zich nemen (dit ligt natuurlijk ook aan de mate van de verstandelijke beperking van het individu). Zodoende zou ik graag willen weten hoeveel stellen met Downsyndroom u professioneel in uw werk heeft gezien, hoeveel er een kinderwens hebben en welke uitdagingen en krachten u inschat over hun opvoedings- en verzorgingscapaciteiten. Door deze korte vragenlijst (maximaal 15 minuutjes van uw tijd) in te vullen, kan ik hier onderzoek naar doen!

Vul de vragenlijst in. 

Mocht u interesse hebben in het lezen van mijn bachelorscriptie, meer informatie willen over het onderzoek of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 408540ar@student.eur.nl. Ik reageer binnen een dag!

 

Met vriendelijke groet,

Alicia Rens
Masterstudente Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit
Onder begeleiding van Dr. J. Schenk
408540ar@student.eur.nl