Oproep tot medewerking aan onderzoek naar ontwikkelingen in het werk van AVG’s

Kiwa Carity doet onderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s). Het onderzoek is gericht op de werkcontext en tijdbesteding van de AVG’s, tegen de achtergrond van het voortdurende tekort aan AVG’s. Het Capaciteitsorgaan gebruikt de resultaten van dit onderzoek bij haar advies aan het Ministerie over de gewenste opleidingscapaciteit voor AVG’s.

Gelet op het belang van het onderzoek, hoopt de NVAVG op een hoge respons, zodat de uitkomsten van het onderzoek een representatief beeld geven van de werkcontext en tijdbesteding van de AVG en de veranderingen hierin sinds 2010, toen het onderzoek ook is uitgevoerd.

De NVAVG roept u dan ook allen op om aan dit onderzoek mee te werken. Het gaat om onze eigen toekomst en om een volwaardige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mocht u niet meer beschikken over de vragenlijst of de inloggegevens, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Kiwa Carity, ineke.bloemendaal@kiwa.nl of  tel. 06 1296 1909.

Namens Kiwa Carity en het NVAVG bestuur hartelijk dank voor uw medewerking.