(Bericht van Emma von Scheibler)

Momenteel zijn wij bezig met een studie voor een behandeling voor psychotische klachten en/of concentratie- en geheugenproblemen voor mensen met 22q11 deletie syndroom. We gebruiken hiervoor de medicatie Riluzol. De genoemde klachten hebben waarschijnlijk te maken met een verstoring in de boodschappersstoffen in de hersenen. Riluzol zou de balans weer wat terug kunnen brengen en klachten kunnen verlichten of verhelpen. Tot en met september 2024 mogen wij mensen includeren. Wij zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe participanten die belang zouden kunnen hebben bij het gebruik van Riluzol. Deelname is vanaf 16 jaar voor mensen met 22q11 deletie syndroom die psychotische en/of cognitieve symptomen klachten ervaren.

Studie in het kort

Voor dit onderzoek zijn er twee behandelperiodes van 8 weken waarin iemand Riluzol of een placebo (neppil) tweemaal daags inneemt. Iedere deelnemer zal een behandelperiode de Riluzol ontvangen. Voordat er wordt begonnen met de behandelingen komt de onderzoeker eerst bij iemand thuis langs voor een basismeting, daarna zal de eerste behandelperiode beginnen. Tijdens deze thuismeting stellen we vragen over (psychische) klachten en worden er computertaken afgenomen. Deze meting duurt ongeveer 3 uur. 

Na iedere behandelperiode vindt er een testdag plaats in Maastricht. Op deze testdagen worden de basismetingen herhaald en wordt er een MRI-scan afgenomen. Beide testdagen op de universiteit duren ongeveer 4 uur. Tussen de twee behandelperiodes gebruikt iemand twee weken geen medicatie. In totaal is iemand 11 uur actief bezig met het onderzoek over een periode van ongeveer 18 weken.

Vergoeding en meer informatie

Voor het meedoen aan dit onderzoek is er een vergoeding van 100,- euro in de vorm van cadeaubonnen en worden alle reiskosten vergoed. Aanvullende informatie (een flyer en informatiebrief) is te verkrijgen via de mail. We passen de studie altijd aan op iemands persoonlijk situatie mocht dat nodig zijn, zodat deelname voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Kent u misschien iemand die in aanmerking zou komen voor onze studie of krijgt u graag meer uitleg over de studie? Ons team te bereiken op 06-84589433 of via 22q16pstudies@maastrichtuniversity.nl. Wij denken graag met u mee.