Momenteel wordt door een projectgroep verbonden aan het Erasmus MC de richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ ontwikkeld. De projectgroep wordt hierbij ondersteund door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van relevante beroepsorganisaties zitting hebben. Namens de NVAVG hebben Dederieke Festen en Gerda de Kuijper zitting in de werkgroep.

De richtlijn bestaat uit drie sub-richtlijnen:

  1. Verklaringen voor probleemgedrag in de wisselwerking tussen persoons- en contextfactoren bij volwassenen met een verstandelijke beperking (werktitel)
  2. Behandeling en begeleiding van onderliggende oorzaken van probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (werktitel)
  3. Inzet van psychofarmaca bij probleemgedrag en onderliggende oorzaken bij volwassenen met een verstandelijke beperking (werktitel)

Overzicht van evidence

De afgelopen maanden heeft de projectgroep hard gewerkt aan het verzamelen van verschillende bronnen van evidence op basis waarvan aanbevelingen voor de richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een VB’ geschreven kunnen worden. Het overzicht van alle evidence waarop de aanbevelingen gebaseerd zullen worden ziet er als volgt uit:

  • Oriënterend literatuuronderzoek (bestaande richtlijnen)
  • Wetenschappelijke literatuur (systematische literatuur reviews)
  • Grijze literatuur
  • Praktijkinterventies
  • Vragenlijstonderzoek onder 60 AVG’ers, 130 orthopedagogen, 89 psychologen, 337 begeleiders en 41 vaktherapeuten
  • Interviews met familieleden en volwassenen met een VB (of proxy’s)
  • Focusgroep-discussies met zorgprofessionals en familieleden

Medewerking van de AVG gevraagd

Er is één punt waar de projectgroep concludeert dat er uit bovenstaande bronnen van evidence te weinig informatie beschikbaar is om tot goede aanbevelingen in de richtlijn te komen. Vandaar dat we graag een aantal vragen hieromtrent aan AVG’ers voor zouden leggen. Het betreft hier het off-label voorschrijven van psychofarmaca bij volwassenen met een VB.

Onder dit bericht volgt een specifieke uiteenzetting van ons probleem en daaronder onze vraag aan jullie.

Reageer vóór 20 april

Het zou ons ontzettend helpen mochten jullie je antwoorden op onze vraag uiterlijk vrijdag 20 april aan projectleider Marieke Kroezen (m.kroezen@erasmusmc.nl) kunnen sturen.

 

Lees hier het volledige document.