Geachte collega,

 

Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van KARVA voor de Algemene Geneeskundige van Antwerpen met bijhorende Academische Zitting op donderdagavond 11 september  om 20.00 uur.

Hierbij kunnen de leden van de VVAG inschrijven voor alle activiteiten maar we vragen uiteraard uw bijzondere aandacht voor onze eigen algemene vergadering op vrijdagnamiddag 12 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

In bijlage vindt u nog een kopie van ons programma waaraan ook diëtisten met ervaring in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking zullen deelnemen.

Met vriendelijke en collegiale groeten.

Dr. Gert Van Goethem

Voorzitter

 

 

‘Geachte Voorzitters, Collega’s,

Graag nodigen we U en uw bestuur, alsook uw leden uit voor de feestelijke opening van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2014 op donderdagavond 11 september 2014 om 20.00u. Gelieve de uitnodiging hiervoor in bijlage te willen terugvinden.

Zowel voor de voorzitters van alle participerende verenigingen, de deelnemende moderatoren, alsook alle sprekers is de Academische zitting gratis.

De punten Ethiek en Economie zijn reeds toegekend via het Riziv.

Gelieve deze uitnodiging voor de Academische zitting (en ook de link http://karva.be/gda  i.v.m. het programma van het congres)  te willen versturen naar al uw leden en uw genodigde sprekers en moderatoren, zo u tenminste met dit voorstel akkoord kan gaan uiteraard. Bijhorende tekst kan hiervoor bij versturing naar al uw leden desgewenst gebruikt worden, en wordt dan bv best aangevuld met de naam van uw eigen vereniging, om uw aanwezigheid extra in de verf te zetten.

“Graag nodigen de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Artsen werkzaam in de Gehandicaptenzorg (VVAG) vzw u uit voor de 69ste editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen. Dit symposium gaat door van 11 tot en met 13 september 2014, in campus Drie Eiken, UA, Universiteitsplein 1 te 2610 Wilrijk. Het congres start officieel met de Academische zitting op donderdagavond 11 september, om 20.00u. Gelieve de uitnodiging hiervoor in bijlage te willen terugvinden.

Verdere informatie aangaande het driedaagse symposium is terug te vinden op de website van KARVA, op www.karva.be/gda.

Voor verdere informatie kan U ons contacteren via het secretariaat van KARVA (gegevens zie uitnodiging in bijlage).

Hopelijk tot dan!

 

Met de meeste collegiale hoogachting,

 

Dr. Steven Van Outryve & Dr. Rob Verbist

Voorzitters GDA 2014’