De herziene richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken, waarvoor we ze hartelijk bedanken. Zij maakten het mogelijk, net als de leden van onze commissie palliatieve zorg, die hieraan hebben bijgedragen.

Meer informatie

Je las al eerder over deze richtlijn in een eerder nieuwsbericht. De nieuwe richtlijn staat op Pallialine. Meer informatie over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina op Palliaweb. Informatie voor ouders/verzorgers over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg. En kijk ook nog even op onze eigen pagina over palliatieve zorg.